Nyheter

Seger för Sweden Properties

Ombyggnaden av Stadshotellet i Norrtälje havererade när pengarna tröt. Fem företag hävdar att de inte har fått ersättning för arbete och material. Men Norrtälje tingsrätt ogillar kraven på företagen bakom Stadt-projektet.

Ombyggnaden av Stadshotellet i Norrtälje fick tidigt problem på grund av pengabrist. Bolagen bakom byggprojektet, Sweden Properties Group och dess dotterbolag Torgholmen, har nu båda gått i konkurs.

Fem företag; Bravida Sverige, Stockholms Plåtkonsult, Sandå Uppsala, Svenska Koordinator och Trävarufirma Pousette, hävdar att de inte har fått betalt för arbete och material vid Stadtbygget. Deras fordringar är mellan 400 000 och 600 000 kronor vardera. För att få pengarna stämde de fem företagen Sweden Properties Group och Torgholmen vid Norrtälje tingsrätt.

Men tingsrätten anser inte att det är bevisat att Sweden Properties Group hade betalningsansvar för fakturorna. Leverantörerna har hänvisat till avtalsöverlåtelser som visar att Sweden Properties skulle vara ny beställare i entreprenaden när SK Construction drog sig ur projektet. Men överlåtelserna är undertecknade av en person som inte var behörig att företräda Sweden Properties Group, och är dessutom skrivet på SK Constructions brevpapper.

SK Construction var entreprenör i ett tidigt skede av projektet, med ansvar för att betala fakturor. Nu tror tingsrätten att avtalsöverlåtelserna har tecknats och distribuerats av SK Construction, eftersom företaget hade ett intresse att frigöra sig från sina tidigare åtaganden mot underentreprenörerna.

Enligt avtalsöverlåtelserna skulle Torgholmen vara fakturamottagare. Men Norrtälje tingsrätt anser inte att det medför betalningsskyldighet att vara fakturamottagare, och ogillar även företagens talan mot Torgholmen.

I stället dömer rätten de fyra underentreprenörerna och leverantören att ersätta Sweden Properties Group och Torgholmen för rättegångskostnaderna.

I och med dagens dom undanröjs tingsrättens tidigare tredskodomar mot Sweden Properties Group och Torgholmen. Tredskodom är en juridisk beteckning för en dom som har avkunnats mot en part som inte har infunnit sig till domstolsförhandlingen.