Nyheter

Seko kritiskt till bolagisering

Fackförbundet Seko protesterade tidigt mot regeringens planer att bolagisera Banverket Produktion. Förbundet befarar att säkerheten kommer att bli sämre.

Seko menar att drift- och underhåll av järnväg inte lämpar sig för upphandling eftersom säkerheten och kvaliteten för resenärerna riskerar att bli lidande när lägsta pris ska styra.

— Och i ett längre perspektiv kommer det sammantaget inte att bli billigare. Blir det sämre kvalitet måste man sätta in åtgärder, det är det som kommer att bli dyrt, säger Janne Rudén, ordförande för Seko.

Dessutom tror fackförbundet att bolagiseringen är första steget mot privatisering. Och privatisering vänder sig fackförbundet emot eftersom skattepengar då hamnar som vinster i privata företag i stället för att användas till nya investeringar i infrastruktur.

— Kritiken kvarstår. Men det gäller att gilla läget, säger Janne Rudén.

I sin kampanj mot bolagiseringen har Seko fått stöd av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Men Janne Rudén hoppas inte alltför mycket på att oppositionen ska riva upp bolagiseringsbeslutet vid ett maktskifte.

— Det återstår att se vilka frågor regeringen tar sig i kast med. Jag tror inte att det står högst på agendan att ta tillbaka Infranord, säger Janne Rudén.

Seko har också hänvisat till erfarenheter från Storbritannien och Nya Zeeland, där underhållet återfördes till staten efter olyckor och försämrad service. Men det är en jämförelse som Sven Kristiansen, kommunikationschef på Strukton Rail, tycker haltar.

— I Sverige är det endast arbete som bolagiseras och i Sverige har vi bra och tydliga regelsystem för säkerhet, säger Sven Kristiansen.