Nyheter

Sele kan döda på minuter

I vissa lägen är en säkerhetssele nödvändig vid arbete på hög höjd. Men selen kan orsaka dödsfall. En person som blir hängande i selen kan dö inom några minuter.

Enligt Arbetsmiljöverkets regler måste fallskydd finnas när någon utför arbete på två meters höjd eller mer. Om det inte går att sätta upp ett räcke som skydd ska en säkerhetssele och livlina användas. Men om en person blir hängande orörlig i selen får venerna i benen problem att transportera tillbaka blodet till hjärtat. Hjärnan och hjärtat får för lite syre och på kort tid riskerar personen att dö. Flera dödsfall världen över tros ha inträffat på detta sätt. Fenomenet kallas för ”suspension trauma” på engelska och översätts ibland till hängtrauma. På grund av riskerna för hängtrauma får man enligt Arbetsmiljöverket inte arbeta ensam med säkerhetssele. Men Lars Ekström, arbetsmiljöinspektör, tycker att kunskapen om hängtrauma är dålig i bygg- och takskottarbranschen. – Ofta vet man inte vad man ska göra om kompisen trillar ner. Det är tragiskt om kompisen sitter där och dör långsamt bara för att man inte har tänkt på hur man ska hjälpa varandra. Gudmund Söderin på Jämtlands klättercenter anser att byggbranschen använder fel sorts säkerhetssele. Fästpunkten måste sitta framtill på kroppen, enligt honom. – Om man kopplar upp sig fram på selen kan man lättare komma åt repet och klättra upp igen. Kroppen vrids åt rätt håll, och man kanske kan få tag i någonting och dra sig upp. Och det är mycket enklare att avlasta selen, säger han. Johan Graf på Capital Safety påpekar att säkerhetsselarna räddar liv: – Risken med att inte använda fallskydd är otroligt mycket större än risken att drabbas av hängtrauma.

Selarnas säkerhet utredd

The Health & Safety Executive i Storbritannien gjorde 2002 en litteraturgenomgång av hängtrauma. 2009 korrigerades råden i en ny rapport av HSE. Där förtydligades att normal första hjälpen i horisontalläge ska ges till en person som har drabbats av hängtrauma. I studien från 2002 listas för- och nackdelar med att ha fästpunkten framtill respektive baktill på selen. Fördelar med att ha fästpunkten på ryggen är bland annat att man minskar risken för whiplash-skada och att en medvetslös person inte riskerar att svälja sin tunga.