Nyheter

Sen vår sänker Byggmax försäljning

Mattias Ankarberg, vd Byggmax. Fotograf: Jana Eriksson

Byggmax försäljning i det första kvartalet minskade preliminärt cirka 15 procent till följd av den kalla och utdragna vintern, som har fördröjt säsongsstarten.
Det framgår av ett pressmeddelande från byggkedjan.


På grund av årets kalla och utdragna vinterväder har säsongen för utomhusprojekt startat senare än på minst ett årtionde. Detta har påverkat konsumentmarknaden och Byggmax Group’s försäljning negativt, och Byggmax Group’s försäljning i första kvartalet minskade ca -15%. 
Försäljningen för Byggmax-segmentet minskade med cirka 12 procent och försäljningen för Skånska Byggvaror minskade cirka 36 procent. På tisdagsförmiddagen hade aktien sjunkit med 7 procent.

Första kvartalet är Byggmax minsta mätt som andel av årsförsäljningen, och har under de senaste fem åren utgjort 14 procent av den årliga försäljningen. Historiskt har en sen säsongsstart inte nödvändigtvis betytt en svag försäljningsutveckling för helåret, påpekar bolaget.

 – Vi har en jättebra verksamhet, som vi förbättrar, men vi har en säsongsberoende verksamhet som fokuserar på utomhusprojekt och säsongen har startat senare än på mer än ett årtionde, säger Mattias Ankarberg, VD för Byggmax Group, i ett pressmeddelande. 

Alla siffror är preliminära och kommer fastställas i den normala finansiella rapporteringen. Den finansiella rapporten för första kvartalet 2018 publiceras 20 april, 2018.
Nyhetsbyrån Direkt/Byggvärlden