Nyheter

Seniorbostäder vann ROT-pris

Carl-Gustav Ståhlberg, styrelseledamot Blomsterfonden, och Ulf Thörnevik, vd Blomsterfonden. Foto: Michael Folmer

Ombyggnaden av Blomsterfondens seniorbostäder Kv Julpsalmen 4 i Älvsjö tilldelades Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2014.

Juryn för Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris, med Anna-Greta Leijon i spetsen, lyfter fram gruppen bakom projektet.

Motiveringen i sin helhet lyder:

”Kv JULPSALMEN 4 i Liseberg, Älvsjö tilldelas 2014 års ROT-pris för att gruppen bakom projektet på ett innovativt sätt, med enkla medel och till rimliga kostnader skapat funktionsduglighet och trivsamhet för de boende. Med respekt för byggnadernas förutsättningar har de ursprungliga rummen slagits samman.
Resultatet har blivit större lägenheter som är väl anpassade till dagens krav på seniorboende. Loftgångar, som ofta är långa, smala och tråkiga, har här byggts om och kompletterats med balkonger i anslutning till lägenheternas entréer.
De boende får nu, som ett komplement till lägenheterna, trevliga platser att mötas och umgås på. Med utgångspunkt i de ursprungliga byggnadsmaterialen, rött tegel och svart smide, har den gestaltningsmässiga idén konsekvent genomförts.
De nya trapphusen har fått generösa glaspartier som släpper in dagsljus och skapar kontakt med utemiljön och naturen. Mervärden för funktion och utseende har tillskapats.”

Juryn utdelade också ett hedersomnämnande till bostadsområdet Sigma i Upplands Väsby för att de i ett 60-talsområde genom en intressant utformad om – och påbyggnad uppnått en modernisering där energibesparande åtgärder och en förnyad gestaltning pekar mot framtiden. Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggande i Stockholm.

Priset ges till den beställare, byggentreprenör och arkitekt som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter och/eller gett fastigheten en ny användning på ett elegant sätt.

ROT-priset 2014:
Vinnare: Julpsalmen 4
Byggherre/fastighetsägare: Föreningen Blomsterfonden
Byggentreprenör: Skanska Sverige AB
Arkitekt: Archistudio AB
Adress: Sylvestergatan 74-78, Stockholm
Kostnad: 21 350 kronor per kvadratmeter
Yta: 2 607 kvadratmeter

Hedersomnämnande: Sigma
Byggherre/fastighetsägare: AB Väsbyhem
Byggentreprenör: NCC Construction Sverige AB
Arkitekt: A5 Tengbom, Brunnberg & Forshed