Nyheter

Sent stöd prövar solcellsföretagen

Regeringen förbereder nya solcellsstödpengar, men glappet mellan stöden slår hårt mot solcellsföretagen. Den kärva lånemarknaden bidrar också till att investeringarna fördröjs, skriver Miljörapporten.

Återinförandet av solcellsstödet som regeringen hoppas ska bli av till sommaren är avgörande för att få fart på den inhemska efterfrågan på solceller.

Marknaden har i princip legat död sedan årsskiftet då det förra stödet upphörde.
— De flesta företag i branschen verkar kunna överleva, men det är klart att det är tufft när det inte går att räkna med en enda beställning under närmare ett halvår, säger Petter Sjöström på solcellsleverantören Switchpower, till Miljörapporten.

För företagen gäller att kunna övervintra. Kunderna väntar tills det nya stödet börjar gälla.
— Om man från politiskt håll vill ha en levande solenergibransch i Sverige kan det fortsättningsvis inte gå till så här, säger Petter Sjöström.

Han hoppas och tror att såväl solcellsbranschen som politikerna kommer att ha bättre framförhållning när det nya stödet slutar gälla om tre år.

I Växjö håller Hyresbostäder i Växjö på att bygga två passivhus med sammanlagt 64 hyreslägenheter som beräknas kunna invigas i mitten av september. De är förberedda för solceller på taket, men projektledaren Erik Hallonsten på Hyresbostäder i Växjö uppger att de för näravande väljer att avvakta.

— Vi väntar och ser hur det nya stöder för solceller kommer att se ut. Vi har svårt att göra den här satsningen annars, säger Erik Hallonsten.

Eric Jaremalm, vice vd på solcellstillverkaren Midsummer i Järfälla, påpekar att hur snabbt solenergimarknaden kommer att fortsätta växa beror på den fortsatta tillgången på kapital.

— Det är svårare i dessa tider att få banklån. Samtidigt verkar energibranschen ligga bra till jämfört med andra branscher, säger han.

Solcellsföretagen påverkas dessutom indirekt av den iskalla finansmarknaden genom att deras kunder har svårare att få lån för att finansiera nya solcellsanläggningar.

— Det är trögare att komma igång nu. Det är en hel del projekt där kunderna avvaktar just på grund av osäkerheten kring finansieringen, säger Michael Cederborg, vd för solpanelstillverkaren Gällivare Photovoltaic, GPV.

Läs mer om Miljörapporten – byggvärldens miljötidning