Bostadsbyggande

Serneke bygger bostäder i Lund

Serneke har fått uppdraget att bygga hyresrätter, äldreboende och vårdcentral i Brunnshög i Lund. Bild: Serneke
Serneke har fått uppdraget att bygga hyresrätter, äldreboende och vårdcentral i Brunnshög i Lund. Bild: Serneke

Serneke har tecknat avtal med LKF, Lunds kommuns fastighets AB, om bland annat 92 hyresrätter i Brunnshög i Lund. Ordersumman uppgår till 260 miljoner kronor.

Projektet är en totalentreprenad och omfattar förutom hyresrätter även ett äldreboende och en vårdcentral i kvarteret Smaken i Brunnshög. Hyreslägenheterna byggs i tre flerfamiljshus med 78 lägenheter, elva servicelägenheter samt tre radhus. Projekteringen startar efter sommaren och följs av en sanering under hösten. Byggstart beräknas runt februari – mars 2025. Projektet består av två huvuddelar där den första beräknas vara slutförd hösten 2027 och den andra under våren 2028.

– Det känns fantastiskt roligt att vi kommer i gång med ett bostadsprojekt efter en tid med lägre aktivitet i bostadsbyggandet. Givetvis extra glädjande att LKF återigen vill anlita Serneke för att bygga deras bostäder i Lund, säger Anders Gullberg, arbetschef på Serneke.