Byggprojekt

Serneke bygger om anstalt för halv miljard

serneke-anställda
Serneke bygger om Viskan-anstalten i Ånge kommun. Foto: Felix Gerlach

Serneke har tecknat entreprenadavtal med Intea Bygg för ombyggnation av kriminalvårdsanstalten i Viskan i Ånge kommun. Entreprenadsumman uppgår till cirka 590 miljoner kronor.

Det nu tecknade entreprenadavtalet är fas två i en samverkan mellan Serneke och Intea som inleddes i juni 2022. Projektet handlar om en omfattande renovering och ombyggnation av fastigheten som tidigare fungerat som anstalt, men som sedan 2009 använts för andra ändamål. Byggnaderna ska nu ställas i ordning för att kunna användas för kriminalvård i säkerhetsklass 2 med 120 nya anstaltsplatser.

Fastigheten omfattar tio byggnader med bland annat boendeytor, tillagningskök, sporthall och lokaler för sysselsättning. Den nya anstalten beräknas, när den tas i bruk, tillföra cirka 100 nya arbetstillfällen i Ånge kommun.

Serneke har sedan tidigare ramavtal med det statligt ägda Specialfastigheter om att bygga anstalter, polisfastigheter, försvarshögkvarter och domstolar. För närvarande har Serneke flera pågående projekt gällande byggnation av anstaltsbyggnader på olika platser i landet.

 – Viskan är den andra anstalten som Intea renoverar och anpassar för Kriminalvårdens verksamhet och vi ser fram emot att tillsammans med Serneke påbörja ombyggnationen, säger Jerker Häggström, vd på Intea Östersund.

Byggstart är planerad att ske i januari 2023 och projektet beräknas stå klart i början av 2025. Ordervärdet om cirka 590 miljoner kronor inkluderas i orderingången för fjärde kvartalet 2022.