Nyheter

Serneke drar i handbromsen – varslar 100 om uppsägning

Serneke varslar
Serneke måste spara och varslar cirka 100 personer om uppsägning. Foto: Felix Gerlach

Serneke meddelar att de ska spara in på 120 miljoner kronor. Ett antal verksamheter inom byggbolagets byggverksamheter ska avvecklas och cirka 100 personer varslas om uppsägning.

I bolagets senaste delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 redogjorde vd Michael Berglin för ett påbörjat program med kraftiga åtgärder för att effektivisera organisationen, renodla uppdraget, minska investeringarna i egenutvecklade bostadsprojekt och sänka kostnaderna. Nu tas nästa steg då Serneke anpassar personalstyrkan enligt åtgärderna i programmet och varslar cirka 100 personer om uppsägning.

– Effektiviseringarna vi påbörjat under hösten är en fortsättning på vår ambition och strategi för att stärka bolagets lönsamhet och stabilitet som inleddes redan 2020. Situationen i omvärlden och dess effekter på marknaden förstärker behovet av kraftiga åtgärder för att hålla kursen och leverera på den inslagna vägen. Att vi nu varslar personal är beklagligt men samtidigt nödvändigt, säger Michael Berglin, vd i Serneke Group.

Effektiviseringarna innebär vidare att ett antal verksamheter inom bolagets entreprenadrörelse avvecklas – resurser för anläggningsarbeten i Stockholm och Helsingborg samt ett lokalkontor i Jönköping.

– Åtgärderna stärker vårt fokus på att leverera med kvalitet och lönsamhet på vår orderbok på cirka 12 miljarder kronor och vi anpassar vår projektutvecklingsverksamhet till det rådande marknadsläget. Vi möjliggör också fortsatt utveckling inom områden som är avgörande för att bibehålla vår konkurrenskraft framåt, som hållbarhet och digitalisering, avslutar Michael Berglin.

Kostnadsreduceringarna beräknas sammantaget frigöra cirka 120 miljoner kronor med fullt genomslag i det tredje kvartalet 2023.

Serneke juli-september 2022

• Orderingången uppgick till 2 684 Mkr (1 195)
• Intäkterna uppgick till 2 055 Mkr (1 968)
• Rörelseresultatet uppgick till -39 Mkr (25)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -261 Mkr (207)
• Periodens kassaflöde uppgick till -133 Mkr (268)
• Periodens resultat uppgick till -92 Mkr (37)
• Soliditeten uppgick till 37,6 procent (36,7)
• Serneke tecknade i augusti ett entreprenadavtal för Kalmarsundsverket. Ordervärdet uppgick till 1,4 miljarder kronor.

Serneke januari – september 2022

• Orderingången uppgick till 6 119 Mkr (4 595) och orderstocken uppgick till 11 994 Mkr (12 642)
• Intäkterna uppgick till 6 765 Mkr (6 192)
• Rörelseresultatet uppgick till 58 Mkr (164)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -493 Mkr (255)
• Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 638 Mkr (803)
• Periodens resultat uppgick till 35 Mkr (262)
• Soliditeten uppgick till 37,6 procent (36,7