Nyheter

Serneke kan tvingas varsla 100 tjänster

Serneke kan tvingas varsla 100 personer som en del av bolagets omorganisation, men också på grund av coronapandemin. Foto: Felix Gerlach/Serneke

Serneke kan behöva varsla upp till hundra personer. Åtgärden är dels en del av en långsiktig och sedan tidigare inledd omorganisation, dels påverkad av den situation som uppstått i och med corona-pandemin. Diskussioner med de fackliga parterna har inletts.

Förra hösten inledde Serneke arbetet med att skapa en ny organisation, som syftade till att samla bolagets kärnverksamhet i ett Serneke Sverige bestående av fem regioner, alla med eget resultatansvar.

Serneke tar nu steg två i den större omorganisationen. Förändringar som nu genomförs innebär minskade kostnader om cirka 200 miljoner kronor årligen. Förändringarna berör upp till 100 tjänster.

– De åtgärder vi nu genomför innebär en anpassning av kostnadskostymen för det nya Serneke Sverige och det effektivare arbetssätt som denna organisation syftar till. Det nu rådande läget i världen med effekterna av covid-19 kräver dessutom ytterligare skärpa och handlingskraft i anpassningen, säger Ola Serneke, t f VD för Serneke Sverige och koncernchef för Serneke Group, i ett pressmeddelande.

Upp till hundra tjänster kan varslas om uppsägning. Det handlar främst om tjänstemän, och i första hand påverkas de verksamheter där omorganisationen fått störst påverkan, som de tidigare affärsområdena Anläggning, Fastighet och Projektutveckling. Diskussioner med de fackliga parterna har inletts.

– Det är inte färdiganalyserat och förhandlat ännu, men det kan bli så mycket som hundra tjänster, säger Johan Live, kommunikationschef på Serneke Sverige, till Byggvärlden.

Enligt honom är åtgärderna en del i den redan påbörjade omorganisationen med syfte att anpassa kostnader för att stärka lönsamheten och konkurrenskraften, men det är också en följd av den uppkomna situationen med covid-19.

– Pandemin får stora ekonomiska effekter och skärper kravet ytterligare på oss att vi måste ta till kraftfulla åtgärder. Vi måste agera utifrån det som händer i vår omvärld samtidigt som vi genomför sådant som redan varit planerat.

Sammantaget innebär effektiviseringsåtgärderna att cirka 200 miljoner kronor frigörs årligen med fullt genomslag från och med början av 2021. Reservationer om cirka 100 miljoner kronor för kostnader kopplat till åtgärderna belastar resultatet i första och andra kvartalet 2020.

Härom dagen meddelade Serneke även att Karlavagnsaffären skjuts på framtiden.  Anledningen är det osäkra läget på den globala finansmarknaden orsakat av coronapandemin.