Nyheter

Serneke noteras i november

Ola Serneke
Ola Serneke. Foto: Serneke

Serneke Group AB offentliggör på måndagen sin avsikt att genomföra en notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Första handelsdag beräknas till den 24 november 2016.

De två största ägarna, Ola Serneke och Lommen Holding, har åtagit sig att på vissa villkor köpa aktier för 50 miljoner kronor.

Erbjudandet omfattar huvudsakligen nyemitterade aktier som riktas till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige

Bolaget avser att använda nyemissionslikviden för att möjliggöra fortsatt tillväxt genom främst organisk tillväxt kompletterat med selektiva förvärv

Fullständig information avseendet erbjudandet kommer att finnas tillgängligt i prospektet som förväntas offentliggöras omkring den 14 november 2016.

Första handelsdag på Nasdaq Stockholm beräknas till omkring den 24 november 2016.

Ola Serneke, VD, grundare och styrelseledamot för Serneke:

– När jag startade Serneke var visionen att skapa en rikstäckande entreprenad- och projektutvecklingskoncern. Sedan dess har vi, alla medarbetare i Serneke, tillsammans och målmedvetet arbetat utifrån den visionen. Med avstamp i en tydlig affärsplan fokuserade vi tidigt på att vinna större uppdrag, vilket har varit väsentligt för att bli den dynamiska och snabbväxande koncern vi är idag. Vi erbjuder samma trygghet och kunskap som marknads­ledarna, men med mer energi, ett större engagemang och ett modernare synsätt, säger han i ett pressmeddelande.

– Jag vill rikta ett tack till alla medarbetare, varav många redan är aktieägare, som möjliggjort Bolagets utveckling. Nu passerar vi snart en viktig milstolpe i Sernekes utveckling genom en börsnotering på Nasdaq Stockholm. Vår erfarenhet, i kombination med spännande tillväxtmöjligheter framöver, gör att vi ser med optimism på framtiden som noterat bolag.”

Carnegie Investment Bank är Global Coordinator och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare i noteringen.

 

FAKTA SERNEKE

  • Entreprenad- och projektutvecklingskoncern med ett heltäckande erbjudande inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning.
  • Verksamheten inleddes 2002
  • Mellan 2002 och 2015 ökade Sernekes intäkter från 14 miljoner kronor till 3,1 miljarder kronor, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 51,5 procent.
  • För räkenskapsåret 2015 redovisade Serneke ett rörelseresultat om 128 miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,1 procent. Bolagets orderbok uppgick till 6 629 miljoner kronor per den 30 september 2016.
  • Verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd).
  • Bolaget har huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås.
  • Den 30 september 2016 uppgick antalet anställda till 838.

Källa: Serneke