Nyheter

Serneke och Balder samarbetar i Umeå

Marken där Serneke och Balder vill bygga ligger i området Tomtebo Gård. Fotograf: White Arkitekter AB

Serneke och Balder ska tillsammans utveckla cirka 200 lägenheter i Umeå. För Balders del blir det första projektet i Umeå.

De båda Göteborgsföretagen har tilldelats markanvisning för ett kvarter i området Tomtebo Gård, som ska vara ett av de största bostadsprojekten i Umeå. Projektförslaget omfattar cirka 200 hyres- och bostadsrätter i varierade storlekar samt ett antal radhus.

Stort fokus i förslaget har lagts på både miljömässiga och sociala hållbarhetsaspekter, med till exempel solceller och återvunnen värme från avloppsvatten. Projektet ska certifieras enligt kraven för Miljöbyggnad Silver. Enligt pressmeddelandet från Serneke har Umeå kommun lockats av just hållbarhetsarbetet. ”Deras förslag ligger väl i linje med detaljplanen och gestaltningsprogrammet, och har högt satta hållbarhetsmål” enligt kommunen.

– Vi har ett flertal fina samarbetsprojekt med Balder runtom i landet så det känns väldigt bra att vi tillsammans nu också kan presentera ett stort projekt i Umeå. I Sernekes expansion i vår norra region är Umeå en självklar tillväxtort att finnas på och där vi nu kan växla upp vår närvaro, säger Mikael Thorgren, regionchef på Serneke Sverige i pressmeddelandet.

– Det känns väldigt roligt att, tillsammans med Serneke, ha fått förtroendet att förverkliga detta fina bostadsprojekt. Det här blir även Balders första etablering i Umeå, vilket är ett mycket spännande och efterlängtat steg, säger Emil Engelbrektsson, Sverigechef Fastighetsutveckling på Balder.

Efter att markanvisningsavtalet har tecknats påbörjas bygglovsarbetet. Planerad byggstart är våren 2022 och bostäderna beräknas kunna färdigställas från årsskiftet 2023/2024 och framåt.

White Arkitekter och Tyréns har varit delaktiga i framtagandet av förslaget.