Byggprojekt

Tecknar miljardavtal i Kalmar

Kalmarsundsverket
Serneke och Kalmar Vatten har, baserat på tidigare ingånget samverkansavtal, tagit nästa steg i projektet om att utveckla Kalmarsundsverket och nu i fas 2 tecknat entreprenadavtal. Foto: Kalmar Vatten

Serneke och Kalmar Vatten skriver på avtal om nästa steg i att utveckla Karlmarsundsverket. Projektet ska stå klart under 2026. Ordersumman uppgår till cirka 1,4 miljarder kronor.

I december 2019 tecknade Kalmar Vatten och Serneke ett samverkansavtal om att utveckla ett kretsloppsverk intill det gamla reningsverket på Södra Utmarken i Kalmar. Projektet har sedan dess genomgått fas 1 där projektering och budgetering ingått. Efter ett investeringsbeslut i kommunfullmäktige i slutet av maj har nu Kalmar Vatten och Serneke gått vidare till fas 2 och därmed tecknat entreprenadavtal för ett genomförande.

– För oss på Serneke känns det väldigt tillfredsställande att fortsätta bidra till utvecklingen av Kalmarsundsverket och kommunens viktiga satsning på en hållbar hantering av vattnet. I ett växande Sverige kommer Kalmarsundsverket kunna stå modell för liknande välbehövliga satsningar. Tillsammans med Kalmar Vatten kommer vi att ligga i framkant i utvecklingen av framtidens kretsloppsverk, säger Mikael Hultqvist, vd för Serneke Sverige.

Sernekes andra byggstart i Kalmar

– Vi är glada för det fortsatta förtroendet från Kalmar Vatten och det goda samarbete vi etablerat under den första fasen. Nu ser vi alla fram emot att sätta spaden i marken. Detta blir Sernekes andra byggstart i Kalmar län, den första i Kalmar stad och ett stort steg för fortsatt etablering i en expansiv region, säger Fredrik Nilsson, arbetschef Serneke Sverige.

– Äntligen kan vi komma igång att bygga Kalmarsundsverket! Vi möjliggör framtidens Kalmar genom att bygga ett robust, driftsäkert och flexibelt kretsloppsverk. Det främsta uppdraget är god vattenrening för minskad övergödning och hela projektet präglas av hållbarhet. Renat avloppsvatten kan återvinnas för olika användningsområden och avlasta dricksvattenförsörjningen, näringsämnen och energi tas tillvara och återförs till kretsloppet. Driften blir både kostnads- och energieffektiv och vi tar höjd för framtida utveckling, säger Thomas Bergfeldt, vd på Kalmar Vatten.

Byggnationen startar i början av september och det nya reningsverket beräknas stå klart under fjärde kvartalet 2026. Ordersumman på cirka 1 417 miljoner kronor orderbokförs i tredje kvartalet 2022.

logo
Anna Sjöström