Nyheter

Serneke tillträder Säve flygplats

På onsdagen tillträdde Serneke Säve flygplats och blir därmed ny ägare av flygplatsområdet inklusive samtliga byggnader.

Visionen är att skapa ett centra för fordonsutveckling med testbanor, laboratorium, försäljning och bilprovning kombinerat med ett upplevelsecentrum.

I augusti 2015 tecknades ett intentionsavtal som nu resulterat i att Serneke köper flygplatsen, vilket säkerställer verksamheten för allmänflyget och 112-verksamheten. Utöver det vill Serneke skapa ett levande område som attraherar allmänhet, företag och verksamheter. 

Det område som Serneke förvärvar omfattar totalt 2 miljoner kvadratmeter med byggnader om cirka 20.000 m2 lokalyta bestående av kontor, handel och lagerbyggnader. Förvärvet görs genom en bolagsaffär med en initial köpeskilling om 175 Mkr samt en eventuell tilläggsköpeskilling om maximalt 200 Mkr beroende på områdets kommande utveckling. 

– Vi vill behålla allmänflyget samt 112-verksamheten och samtidigt ta vara på all den outnyttjade markyta som finns och skapa ett levande område som attraherar såväl allmänhet som företag och verksamheter, säger Ola Serneke, VD Serneke Group.

Visionen är att skapa ett centra för fordonsutveckling med testbanor, laboratorium, försäljning och bilprovning kombinerat med ett upplevelsecentrum med ett välutvecklat evenemangsstråk. Som komplement till den befintliga skjutbanan, ridskolan och Aeroseum utvärderar Serneke också möjligheten att bygga bland annat motorstadium med STCC bana, upplevelse- och äventyrsbad, utbildningslokaler, hotell och outdoor-verksamheter.

Initialt tar Serneke rollen som fastighetsägare och driften av flygplatsen säkerställs av Swedavia fram till den 1 februari 2017.