Nyheter

Serneke utvecklar industriområde i Polen

Golzcewo. Bild: Serneke.

För närmare tio år sedan köpte byggkoncernen Serneke 50 000 kvadratmeter mark i Golzcewo i nordvästra Polen med tanken att utveckla ett svenskt industricentrum.

Nu blir planerna verklighet.

Marken i Golzcewo som Serneke förvärvade år 2005 var från början jordbruksmark. Efter en detaljplanprocess har den nu gjorts om till industrimark för att man ska kunna bygga Sweden Industrial Center.

Nu pågår arbetet med att det ska bli en ekonomisk zon, vilket skulle innebära skattelättnader och lägre sociala avgifter för de företag som väljer att basera sig i industriområdet, skriver Serneke i ett pressmeddelande.

Förväntningen är att området ska vara en ekonomisk zon till sommaren 2015 och att byggnationen av industricentrumet ska kunna påbörjas under hösten. Byggtiden beräknas sedan till 3-4 år.