Nyheter

Sernekes rörelseresultat blev -139 miljoner

Foto: Serneke

Byggbolaget Sernekes rörelseresultat blev -139 miljoner kronor i det andra kvartalet (0). Nettoresultatet blev -114 miljoner kronor (-2).

Kvartalets nettoomsättning var 1.393 miljoner (1.616) och orderingången uppgick till 1.851 miljoner kronor under kvartalet (2.663).

Serneke har också fastställt en ny affärsplan som sträcker sig fram till 2025. I detsamma framgår nya långsiktiga finansiella mål varom det kommer broderas ut ytterligare vid en digital kapitalmarknadsdag den 29 september.

De långsiktiga finansiella målen innebär att ebit-marginalen ska ligga på 6 procent, att avkastningen på eget kapital ska vara 15 procent och att soliditeten ska vara 30 procent för koncernen.

”Den nya affärsplanen sätts en tydlig strategi för hur Serneke de närmaste åren ska fokusera på lönsamhet, stabilitet och en fortsatt stark företagskultur”, skriver Serneke.

Nyhetsbyrån Direkt