Nyheter

Sernekes rörelseresultat blev 210 miljoner i fjärde kvartalet

Ola Serneke. Foto: Serneke
Byggbolaget Sernekes rörelseresultat blev 210 miljoner kronor i det fjärde kvartalet.
Kvartalets nettoomsättning var 1.732 miljoner (1.266).
Orderingången uppgick till 1.898 miljoner kronor under kvartalet (1.650).

”När 2017 nu summeras har orderboken för Bygg vuxit till 7.649 miljoner kronor (6.753). Sedan senaste rapporttillfället har vi ingått två större samverkansavtal med Svenska Mässan samt Akademiska hus för Handelshögskolan i Göteborg. Båda är bra exempel på projekt där vi från ax till limpa samverkar med beställare i stora strategiska projekt. Dessa projekt orderför vi först när entreprenadavtal ingås inför produktionsstart”, skriver vd:n Ola Serneke i rapporten.

Han konstaterar att orderstocken även har vuxit, till 316 miljoner kronor, inom anläggningsverksamheten där ett minusresultat vändes till plus och kvartalets rörelsemarginal var 1,9 procent (-5,6).

”Ambitionen är att öka omsättningen men att vara selektiva i vilka order vi lämnar anbud på för att säkerställa att lönsamheten fortsätter utvecklas positivt”, skriver vd:n.

Rörelsemarginalen inom segmentet Bygg var 3,7 procent för såväl kvartal som helår.

Serneke föreslår en utdelning om 4:00 kr per aktie för 2017 (0:00).


Nyhetsbyrån Direkt