Nyheter

Sernekes styrelse utser extern granskare

Advokat Biörn Riese. Foto: Jurie

Sernekes styrelse anlitar en extern granskare för att utreda VD Ola Sernekes kommunikation och kommentarer i diskussionsforum på internet.
Detta framgår av ett pressmeddelande från bolaget.


Advokat Biörn Riese har av styrelsen i Serneke Group fått uppdraget som extern granskare. Biörn Riese specialiserar sig på att ge råd och stöd i bolagsstyrning, hållbarhet med särskilt fokus på anti-korruption och riskhantering.

Styrelsens ordförande Jan C Johansson kommenterar: 

– Vi arbetar med högsta prioritet och avser att skyndsamt och transparent redovisa styrelsens bedömning av det som inträffat. Till grund för vårt arbete krävs en saklig och oberoende granskning.