Nyheter

Setra investerar i ny KL-fabrik

Träindustriföretaget Setra investerar i en KL-fabrik i Långshyttan. 

Investeringen syftar till att möta den stora efterfrågan på KL-trä på marknaderna främst i Sverige, Norge och Storbritannien. 

 Träindustriföretaget Setra investerar i en ny fabrik för KL-trä i Långshyttan. KL-trä är en teknik som lämpar sig väl för konstruktioner med krav på hög bärighet och hållfasthet, samtidigt som det är brandmotståndigt och förhållandevis lätt. Det har också stora miljöfördelar eftersom trä är ett förnybart material.

  – Nu tar vi nästa steg mot att Setra ska bli en träindustri med hög förädlingsgrad. Ny teknik i kombination med den ökade medvetenheten kring att trä är en del av lösningen på klimatproblemen, gör att efterfrågan på KL-trä är mycket stor. Investeringen gör det möjligt för oss att öka vår långsiktiga konkurrenskraft genom ett väl utvecklat erbjudande till kunder inom konstruktion, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef för Setra Group, säger hon i ett pressmedelande. 

 Setra har köpt en industrifastighet i Långshyttan där företaget ska anlägga en komponentfabrik, vilket kommunicerades nyligen. Produktionen kommer igång under hösten 2018. Nu inleds nästa steg för industriell produktion med KL-träsatsningen i Långshyttan. Sedan länge finns även Setras anläggning för limträtillverkning i Långshyttan.

Råvaran till den nya KL-fabriken kommer att tas från Setras egna sågverk i Bergslagen och är optimal för just den här typen av industri.

Starten av KL-fabriken i Långshyttan är planerad till första halvåret 2020.

 
Amanda Appelblom