Nyheter

Sex av tio ingenjörer jobbar övertid

Män i 50-årsåldern inom privat sektor tillhör de ingenjörer som jobbar över för mycket. Foto: Getty images

Det råder hög arbetsbelastning för landets ingenjörer.  Sex av tio ingenjörer anger att de jobbar övertid. Vanligast är det bland män och i åldersgruppen 55-59 år.
Det visar nya siffror från Sveriges Ingenjörer.

Sveriges Ingenjörers senaste löneenkät visar att cirka 60 procent av förbundets yrkesverksamma medlemmar arbetade övertid under fjolåret. Genomsnittet uppgick till drygt 11 övertidstimmar i månaden. För den fjärdedel som hade högst övertid låg snittet på mer än det dubbla. Vanligast och mest övertid är det bland män och i åldersgruppen 55-59-åringar. 

– Övertiden är ett tecken på värdet av ingenjörernas insatser för Sveriges tillväxt och hållbarhet. Men det behövs möjligheter till gränsdragningar mellan arbete och fritid. Våra medlemmar efterfrågar balans och efterlyser bättre rutiner från sina arbetsgivare på det här området, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer, i ett pressmeddelande.

Andelen övertidsarbetande ingenjörer är som störst inom privat sektor. Enligt enkätsvaren från förbundets senaste Innovations- och Konjunkturrapport var arbetsbördan för stor för 68 procent av tjänstemännen inom industrin och för 50 procent inom tjänstesektorn. Totalt var arbetsbördan för stor enligt 60 procent av samtliga svarande.

– Näringslivet har stora teknikomställningar och hållbarhetsutmaningar att hantera. Det gör att företagen inte kan slå av på utvecklingstakten. Satsningar på god arbetsmiljö, relevant kompetensutveckling och bra löneutveckling är avgörande för att behålla den nödvändiga tekniska spetskompetensen, säger Ulrika Lindstrand.

Andel som har jobbat övertid / genomsnittlig övertid per månad i timmar

Totalt                                       59%/11h

Kön

Män                                        61%/12h                                

Kvinnor                                   54%/11h


Sektorer

Privat                                        61%/11h

Statlig                                       49%/13h

Kommunal/Landsting               49%/8h

Befattning 

Chefer    –              78%/17h

Projektledare –       61%/11h

Specialister  –         58%/10h

Annan befattning –  51%/8h

Åldersgrupper

-29                                           60%/9h

30-34                                       57%/10h

35-39                                       54%/10h

40-44                                       56%//11h

45-49                                       61%/12h

50-54                                       64%/13h

55-59                                       66%/13h

60+                                          59%/12h

Källa: Resultatet bygger på svar från drygt 72 000 yrkesverksamma medlemmar som deltagit i Sveriges Ingenjörers lönenkät för 2018.