Krönikor & Debatt

Sex av tio samhällsbyggnads­utbildningar beviljas inte medel – nu krävs fler platser!

Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen
Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, har presenterat vilka yrkeshögskoleutbildningar som beviljas medel att starta 2023.
Sverige har stora behov av bygg- och anläggningsinvesteringar i hela landet. Med begränsade resurser väljer MYH att prioritera teknikområden för att underlätta klimatomställningen inom industrin. Tyvärr drabbas platserna inom samhällsbyggnad, skriver Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen, i en debattartikel.

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har nu presenterat vilka yrkeshögskoleutbildningar som beviljas medel att starta 2023. Totalt beviljade Myndigheten för yrkeshögskolan 35 000 platser – varav närmare 11 000 med start hösten 2023

Med begränsade resurser väljer MYH att prioritera teknikområden för att underlätta klimatomställningen inom industrin. Tyvärr drabbas platserna inom samhällsbyggnad.

Sverige har stora behov av bygg- och anläggningsinvesteringar i hela landet. Men inom området samhällsbyggnad och byggteknik beviljas endast 63 av totalt 164 ansökningar medel. Det innebär att MYH säger nej till drygt 60 procent av ansökningarna.

Statistik från SCB visar att nio av tio som läst en yrkeshögskoleutbildning inom samhällsbyggnad och byggteknik gick vidare till anställning. Utbildningarna har också bidragit till bättre jämställdhet och mångfald i branschen.

Yrkeshögskolan är en träffsäker utbildningsform som är viktig för Byggföretagens medlemsföretag. Med implementeringen av det nya omställningsstudiestödet ser vi också ett växande intresse till yrkesväxling.

Nu behöver regeringen tillsätta mer medel så att vi kan få till fler utbildningsplatser i hela landet!

/ Elin Kebert
expert kompetensförsörjning, Byggföretagen