Nyheter

Sex personer kan åtalas efter Kistaraset

I somras rasade stålstommen och betongbjälklaget vid utbyggnaden av Kista Galleria. En person avled och två skadades. Om ett par månader väntas åtal väckas mot fem eller sex personer vid företagen Cremona, Ruukki och Forsen.

Utbyggnaden hade beställts av Kista Galleria. Forsen Projekt har samordningsansvaret och Ruukki har totalentreprenad på bygget av stommen. Cremona Byggkonsult hade i uppdrag att rita konstruktionen på stommen.

Raset orsakades av att en avväxlingsbalk hade getts ett för smalt liv. På anbudshandlingarna stod det att balken skulle vara 25 millimeter tjock i livet. Men på handlingarna som gick från Cremona var livet bara 7 millimeter tjockt.

I dagsläget har nio personer delgivits misstanke om brott i samband med raset. De misstänkta är fyra personer på Cremona, fyra på Ruukki och en person på Forsen. Samtliga nio nekar till brott.

Polisens förundersökning är i stort sett klar och åtal väntas i mars eller april. Kammaråklagare Leif Johansson tror att han kommer att åtala fem eller sex av de nio misstänkta.

Brottsrubriceringen är i dagsläget arbetsmiljöbrott och vållande till annans död samt vållande till kroppsskada. Straffskalan för dessa brott sträcker sig från böter till fängelse i sex år.
— Men det är tveksamt om det håller att anse brottet vållande till annans död som grovt i det här fallet. För vållande till kroppsskada, grovt brott, är maxstraffet fängelse i fyra år, säger Leif Johansson.

De inblandade företagen riskerar även företagsbot, som kan utkrävas i nivån mellan 5 000 till 10 miljoner kronor.
— Cremona ligger bra till för det, Forsen är i riskzonen och när det gäller Ruukki är det frågan om det är tillräckligt att de borde ha upptäckt förändringen på balken, säger Leif Johansson.

Han kommer framför allt att lasta Forsen för trafiksituationen. När utbyggnaden av gallerian pågick tilläts biltrafiken att passera på Hanstavägen under bygget. När stommen gav vika rasade betongblocken rakt ner på en bil, vars förare skadades svårt.

— De hade inget tillstånd att stå med flaggvakter. De skulle ha gått igenom trafiksituationen mycket noggrant med kommunen, säger Leif Johansson.

Cremona har tidigare uppgett för Byggvärlden att det var en förhandskopia på stomkonstruktionen som skickades till Ruukki. Men Ruukki trodde att det var en tillverkningsritning och upptäckte inte att avväxlingsbalken hade ett för smalt liv.