Nyheter

Signalbuggar stoppar Botniatågen

Signalerna går inte fram till tågen och tågen vet inte var de befinner sig. Det är två av de allvarligaste felen i det nya signalsystemet på Botniabanan.

Det säger de ansvariga för den avancerade tekniken på Botniabanan till Ny Teknik på torsdagen.

Det första svenska försöket med Europas nya radiostyrda trafikledningssystem ERMTS har inte gått så bra. Botniabanan har haft problem från start.

– Det var mer än vi väntade oss, säger Trafikverkets tekniske chef Björn Svanberg.

ERTMS, eller European Rail Traffic Management System, är det nya trafikledningssystem som på sikt ska införas i hela Europa. Tåget och banan kommunicerar via radiosignaler i gsm-nätet. Lokföraren får all information på en panel i loket, men tåget har också en rad inbyggda säkerhetsfunktioner. Det är fel i systemets mjukvara som orsakat problemen på Botniabanan, säger Björn Svanberg:

– Först var det fel i ställverket, som hade att göra med en batterireserv som låste systemet. Det problemet löste vi direkt.

– Sedan har vi ett positioneringsfel. Tåget hittar inte sin position på banan, och måste startas om för att gå att köra. Det tar en kvart varje gång. Det är en bugg som uppträder ungefär var tionde gång man startar fordonet. Vi har slutat stänga av tåget mellan turerna, och själva buggen ska också vara fixad nu.

– Så har vi haft ett inbromsningsproblem. Normalt får tåget ute på banan en kontinuerlig dataström med information att det är ok att köra vidare. Av någon anledning blir det avbrott i dataströmmen, och utan klarsignal bromsar tåget. Varje gång tar det sex minuter att komma igång igen. Den här buggen slår till i genomsnitt två gånger om dagen. Det ska vara löst senast den 25e oktober.

Ett av de här felen kände Trafikverket till redan före invigningen, men bestämde sig för att köra ändå.

– Med undantag för de första dagarna har vi inte haft några inställda avgångar som beror på felen i signalsystemet, säger Ola Nilsson.

– Men det har bara ett tåg som haft ERTMS-utrustningen, och det är för känsligt. När det har gått sönder kan man inte bara låna ett annat tåg och sätta in.

Efter Botniabanan ska ytterligare järnvägslinjer utrustas med ERTMS. Bland annat Citytunneln i Malmö som öppnas i december, med ett stort antal tåg som passerar varje dag. Citytunneln har samma ERTMS-leverantör, Bombardier, som Botniabanan. Blir det samma problem?

– Absolut inte, säger Jonny Hedberg, informationschef på Bombardier.

– Citytunneln ska till att börja med köras på det gamla systemet ATC 2. Det beror inte på problemen på Botniabanan, utan på att den danska järnvägen inte har anpassat tågen till ERMTS. Preliminärt ska vi gå över 2013, och då ska det bara fungera.

De bansträckor som härnäst ska utrustas med ERTMS är Ådalsbanan från 2011, Haparandabanan (från Boden) och Västerdalsbanan.

Signalsystemet ERTMS

ERTMS är det nya europeiska signalsystemet för järnvägar – european rail traffic management system.

I stället för ljussignaler utefter banan får lokföraren via radiosignaler all information som behövs på en panel i loket, till exempel hastighet, bromskurvor och hur den närmaste sträckan ser ut.

Som ett komplement finns ett automatiskt tågkontrollsystem ( ATC). Det är baliser längs spåret som sänder signaler in till lokföraren med samma information som ljussignalerna har.

I det ERTMS-system som är installerat på Botniabanan är balisernas enda uppgift att uppdatera lokets vägmätare och rapportera tågets position.

Hela systemet finns i tåget och består av förarpanel och dator samt radioantenn och en antenn under loket vilka hämtar och levererar information till lokförare och radioblockcentralen.

Radioblockcentralen är hjärtat i ERTMS-systemet och innehåller alla data om järnvägsnätet. Härifrån kan man skicka textmeddelanden och data mellan trafikledning och förare, bland annat om tillfälliga hastighetsnedsättningar och registrering av tåg.