Nyheter

Siktar mot klimatmålen med Scilla

Anna Galli , Anna Möller , Erik Andersson, Christoffer Järkeborn.

Med ett symboliskt spadtag startar Skanska bygget av kvarteret Scilla. Det är ett av de mest ambitiösa byggprojekten som man dragit i gång för att minska klimatpåverkan.
– Det här är unikt inte bara för Skanska utan för hela Sverige, säger Christoffer Järkeborn, Regionchef på Skanska Nya Hem.

Skanska har nu påbörjat byggnationen av bostadsrättskvarter Scilla i Täby Park norr om Stockholm. Det är företagets första kvarter som kommer bli netto-nollenergihus. För att klara detta byggs bland annat en solcellsanläggning som omfattar 1 400 kvm solceller på fastighetens tak. Det motsvarar 72 procent av den totala takytan och är lika stort som tio padelbanor. Solcellerna på taket motsvarar drygt 60 procent av den el som fastigheten behöver årligen.

– Energieffektiva byggnader som tillför lika mycket energi som de använder är ett viktigt steg närmare vårt mål om att samtliga av våra egenutvecklade bostadsprojekt ska vara klimatneutrala år 2030. Bostadsrättskvarteret är ett av våra mest ambitiösa hittills och under 2021 kommer vi intensifiera vårt arbete med målet att kunna få till det första klimatneutrala bostäderna , som även inkluderar minimerade utsläpp från byggskedet,  i Stockholm, säger Christoffer Järkeborn, Regionchef på Skanska Nya Hem.
Bygget av det nya bostadskvarteret Scilla är redan i full gång. Markarbetet är klart och man är i full färd med att resa stommen. Men på grund av coronarestriktionerna har Skanska avvaktat att genomföra ett officiellt första spadtag tills nu. 
Med vid den högtidliga ceremonin var även Anna Galli, styrelseordförande för Täby Park AB, Anna Möller distriktschef på Skanska samt Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby.
– Jag tycker det är fantastiskt roligt att vi kommit så långt med Täby Park och att vi nu tar det här klivet och satsar på ett netto-nollenergi-projekt. Vi har pratat mycket om att Täby Park är en hållbar stadsdel och just nu är det här spetsprojektet för hela området, säger Anna Galli.
För att kvarteret Scilla ska nå netto-nollenergi görs även en investering i utbyggnaden av en solcellsanläggning i Karlskrona. Inflyttning beräknas till hösten 2022.