Nyheter

Silverbalk till modulfabrik

Nils Lundholm, grundare och ägare till Partbyggen, prisas för utvecklingen av företagets modulfabrik i Kalix. Han tilldelas Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse silverbalken.

Silverbalken delas ut för 34:e året i rad för ”speciellt framträdande insatser för stålbyggandets utveckling”. I år förärades 59-årige Nils Lundholm som grundat och äger Partbyggen i Kalix, PartAB, utmärkelsen. Företaget tillverkar badrumsmoduler till hotell och bostadshus och har i dagsläget försäljning över hela Europa.

Juryn pekar på att Nils Lundholm har lett utvecklingen av företagets industriella produktion, som successivt blivit allt mer automatiserad och effektiv.

Silverbalken delades ut under Stålbyggnadsdagarna i Malmö.

Juryns motivering:

”Nils Lundholm har, genom mångårig och långsiktig verksamhetsutveckling, på ett inspirerande sätt visat att rationellt och effektivt byggande i fabrik baserat på modularisering kan lägga grunden för konkurrenskraftiga produkter och ett framgångsrikt företagande.

Nils har, med effektivt utnyttjande av stålbyggnadstekniken och strävan efter optimalt utnyttjande av ingående materials egenskaper i kombination med ett långt gånget industriellt synsätt, skapat en produktionsprocess som kan leverera färdiga badrum av hög kvalitet till bra pris och med kort byggtid.

Utöver att de produkter som levereras till kunder i Sverige såväl som i övriga Norden och andra delar av Europa i sig bygger på en industriell process i framkant, har Nils även genom sitt innovativa tänkande och sin öppenhet för kundanpassning och utvecklingssamarbete ökat förutsättningarna för andra entreprenörer att utveckla ett industriellt byggande där PartAB:s produkter ingår som en grundläggande komponent.”