Nyheter

Silverbalken till EAB

Foto: Lars Hamrebjörk.

Årets mottagare av Stålbyggnadsinstitutets Silverbalk är bröderna Sven-Gunnar och Per-Åke Andersson på EAB i Smålandsstenar.

Bröderna Sven-Gunnar och Per-Åke Andersson är ägare av EAB i Smålandsstenar. EAB grundades 1957 av Erik Andersson, pappa till årets pristagare. Erik tog anställning som byggnadssnickare och i sitt arbete upptäckte han att det inte fanns några lokala tillverkare av trappräcken i smide. Han startade så smått en egen tillverkning hemma i källaren. Den småskaliga ”hobbyproduktionen” tog mer och mer tid och 1957 grundade han företaget som fick namnet Erik Anderssons Byggnadssmide.

I samband med att man byggde en ny verkstad för eget bruk behövdes det såväl stålstommar som portar och på så vis drev behovet 1969 fram två helt nya produktgrupper inom EAB, Stålbyggnader och Industriportar. Detta passade bra in i både maskinparken och hantverkskunnandet.

All tillverkning sker fortfarande i Smålandsstenar, däremot finns EABs marknad idag över hela världen. För att säkerställa kunskapen i företaget och kvaliteten i produkterna, har EAB ett eget utbildningsprogram gällande stålkonstruktioner kallat EAB Engineering Principles.

Silverbalken är Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse för speciellt framträdande insatser för stålbyggandets utveckling. Silverbalken delas i år ut för 40:e året i rad.

 

Prismotiveringen lyder:

Bröderna Sven-Gunnar och Per-Åke Andersson tilldelas Silverbalken år 2014 för sitt och familjens mångåriga entreprenörsinriktade arbete inom stålbyggnad. Genom ett hårt arbete och drivande entreprenörskap så har familjen byggt upp en verksamhet som uppskattas av såväl kunder och personal. Målet för verksamheten är att vara en stark leverantör av stålbyggnader, lagerinredningar och portar. Man har utvecklat egna konstruktions- och produktionsprocesser samt leveranskedjor som gör att man lyckas leverera såväl byggnader som inredningar och portar på kort tid, med högsta kvalitet och hög precision, numera över hela världen. Entreprenörstänkandet går igenom hela företaget. Det finns ett tydligt fokus på att utveckla personal – gärna från närområdet. Lokalerna i Smålandsstenar är ett föredöme för all industriell verksamhet och håller oomtvistligt hög standarden när det gäller ändamålsenlighet, kvalitet och säkerhet.