Nyheter

Simhallarna vittrar sönder

Hundratals svenska simhallar har byggts med fel metoder och är i mycket dåligt skick. Enligt CBI Betonginstitutet handlar det om 324 kommunala simhallar och ett okänt antal privatägda. Simhallar byggda mellan 1950 och 1970 är i sämst skick — men även bass

Kungsbacka simhall invigdes 1986. Vid en inspektion under början av 2008 upptäcktes svåra skador på flera pelare som håller bubbelpoolen och en utbildningsbassäng uppe. Armeringsjärnen har rostat och syns enligt uppgift för ögat genom vittrande betong.

Liknande problem har uppmärksammats i numer riksbekanta Aq-va-kul i Malmö, där vissa delar var så svårt skadade att de fick stängas av.

Och det finns fler exempel. Vid simhallen i Enköping har betongen vittrat sönder och vid badhuset i Märsta håller inte byggnaden tätt.

Det kommer fler larm om simhallar med bassänger som läcker som såll, tror betongexperten Anders Thorsén på CBI Betonginstitutet.

— Det vanligaste problemet är att konstruktionen rostar. Vi har också sett problem med att det börjar läcka vid skvalprännan intill bassängerna. I Enköping var det så illa att vattnet rann utmed bassängen undertill när vi kom för att inspektera, säger han.

Problemen har flera anledningar. Bristande kvalitet på betongen som användes, fel materialval eller i vissa fall rena utförandefel.

— Ett återkommande problem i simhallarna är att man blandar i salt av olika former för att hålla ph-halten på en bra nivå. Ibland har vi sett att de blandar salt direkt i vattnet, som till exempel i Husbybadet som haft en hel del problem trots att badet bara är åtta år gammalt. Det gör att takten på sönderfallet ökar, säger Anders Thorsén.

Simhallarna ser ofta väldigt fräscha ut från ovan. Det är undertill de stora skadorna syns.

— I en simhall i Kungsbacka var det nära att de fick stänga bassänger. De stod inte direkt på marken, utan på betongpelare som vittrat sönder.

Det handlar om den kommunalt ägda simhallen i Kungsbacka. Inspektören från Betonginstitutet krävde att stålpelare installerades som avlastade den skadade betongkonstruktionen. Inom kommunen är besvikelsen stor över att simhallen, som invigdes så sent som 1986, redan har skador.

— Det är inte roligt, säger förvaltningschefen Lars Nyström.

Utredning om skadornas omfattning pågår, men han tror att åtgärder för betongpelarna under två av bassängerna kommer att krävas omgående.

Peter Fritzon (c), vice ordförande i nämnden för fritid i Kungsbacka, avvaktar resultatet från utredningen — men ser ändå allvarligt på de tidigt uppkomna skadorna.

— En så stor och avancerad anläggning ska hålla bättre och framförallt längre än så här. Är det möjligt så kommer vi att ställa byggaren till svars, säger Peter Fritzon.

Betongexpertens råd för badhusbyggen:

Vid skador på befintliga simhallar:
– Undersök skadornas omfattning noggrant för att laga på rätt sätt.

– Täta inifrån innan utsidan åtgärdas. ”Det räcker inte att lappa och laga på utsidan när fukt tränger igenom bassängen, det är som att tjära båten på insidan”, säger Anders Thorsén.

– Ta vara på den kunskap som finns om materialval och ämnen som riskerar att reagera på ett negativt sätt i kontakt med vatten, salt och klor.

Vid nyproduktion av badhus:
– Kontrollera att ballasten i betongen består av sten som inte reagerar på kombinationen av hög alkalitet i betongen och fukt.

– Använd betong av hög kvalitet som håller tätt.

– Kontrollera att skvalprännorna och rörgenomföringarna byggs på rätt sätt, det är vanligt att läckage uppstår vid dessa.

– Var noga med att förankra fogbandet mellan bassängbotten och —vägg, så att den inte trycks ner och hamnar fel vid gjutning.

– Lägg tätskikt under golvet.