Nyheter

Sirius lyser upp i ny stadsdel

Kontorshuset Sirius i Nyhamnen, Malmö. Bild: Wihlborgs/Tema

Alldeles intill Malmö centralstation och granne med Slagthuset bygger Wihlborgs kontorshuset Sirius.
Det är ett av de första stora projekten i stadsutvecklingsområdet Nyhamnen.
Totalt planeras här för 6 000 nya bostäder och 13 000 arbetsplatser.

Kvarteret Sirius får fem våningar för kontor med möjlighet till butiker och service i bottenplan samt ett underjordiskt garage. Varje våningsplan är på 1700 kvadratmeter och rymmer upp till cirka 125 arbetsplatser. En gemensam ljusgård binder samman de två huskropparna.

I februari i år var det byggstart, och nu har taket lagts på plats. Entreprenören Veidekke räknar med att ha huset tätt till jul.

–  Vi använder en halvprefab stomme i betong med färdig isolering direkt från fabrik, säger Mattias Carlberg, projektchef på Veidekke Entreprenad.

Huset får fasader i gråsvart tegel med glasade gavlar som ramas in av metallpartier med mässingskänsla. Tanken är att den transparenta gaveln ska ge känslan av ett fyrljus som lyser upp mot centralstationen och centrum.

– Huset i sig är ganska snällt och det är inget särskilt komplicerat bygge. Men visst finns utmaningar, säger Mattias Carlberg.

En av de största utmaningarna har handlat om bygglogistik.

– Det här är en extremt trång tomt där vi är ganska instängda mellan Slagthuset, gator och ett intilliggande kontorshus. Vi har fått jobba med just-in-time-leveranser.

För tillfället jobbar ett 40-tal personer på bygget, men toppen kommer att ligga under perioden december-februari då man räknar med att ha ett 60-tal man på plats.

Eftersom Nyhamnen är ett gammalt hamnområde med lagerhallar för järnvägen har marken sanerats. Nu planeras här för en helt ny stadsdel i det som kallas södra Sveriges mest centrala läge.  Malmö stad har stora ambitioner för området som ska bli en tät, grön och blandad stadsdel. I Nyhamnen planeras för 6 000 nya bostäder och 13 000 nya arbetsplatser samt skolor, förskolor och parker. Gång- och cykelbroar över bangården ska binda samman Nyhamnen med övriga delar av centrum och en gångbro ska på sikt ge direkt förbindelse till tågperrongerna.

– Wihlborgs äger sedan tidigare ett antal fastigheter i området, bland annat Slagthuset och Magasinet. Den här tomten som vi bygger på nu stod länge tom och användes som parkeringsyta, berättar Mikael Elofsson, projektledare på Wihlborgs.

I Sirius, där målet är certifieringen Miljöbyggnad Guld, blir det plats för upp emot 500 personer. Fastigheten utformas så att ytorna blir flexibla och kan utvecklas med hyresgästernas behov. Inflyttning är planerad till hösten 2017.

– Vi har inte hyrt ut några ytor ännu, men många intressenter har hört av sig. Det är inte så vanligt att vi bygger utan att först göra klart med hyresgäster men det här är ett så pass bra läge att vi inte är oroliga.

Läget är en viktig faktor, men även arkitekturen spelar roll.

–  Här måste vi sticka ut mer än vad man kanske behöver göra i Stockholm. Det har byggts flera kontorsfastigheter i Malmö där man tagit ut svängarna lite extra för att locka hyresgäster, säger Mikael Elofsson.
 

FAKTA NYHAMNEN

Malmö stad har tillsammans med Wihlborgs Fastigheter initierat ”Uppstart Nyhamnen”. Syftet är att testa den fördjupade översiktsplanen genom att inkludera fler perspektiv i processen och skapa förutsättningar för ett genomförande där höga ambitioner förenas med god ekonomi.

Nyhamnen ska bidra till att stärka Malmös attraktivitet både som etableringsort för näringsliv och för boende i regionen. Nyhamnen ska bli en nära, tät, grön och funktionsblandad stadsdel, som bidrar till att uppfylla Malmös mål att vara en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar stad.

Nyhamnen ska förstärka Malmös identitet som kuststad och bli en lättillgänglig plats för möten mellan människor från stadens alla delar.

Källa: Malmö stad