Nyheter

Sjöbodar i Mellerud <br></br> måste flyttas

De har kallats ”landet största svartbygge”. Nu har länsstyrelsen beslutat att sjöbodarna i Mellerud måste flyttas.

48 av sjöbodarna som flyter på pontoner i Sunnanå hamn måste flyttas till en nyanlagd bassäng och de 79 på land längre bort från vattnet. Då kan de eventuellt godkännas för boende, meddelar länsstyrelsen i Västra Götaland.

— Det är rimligt att låta sjöbodar flytta upp på land och bli fritidshus eftersom det inte finns extremt stora vattenvärden, naturvärden eller kulturvärden att ta hänsyn till i området, säger Dick Hedman, samhällsbyggnadsdirektör på Länsstyrelsen.
— På så sätt tar vi till vara enskilda sjöbodsägares intressen, men säkrar samtidigt en större tillgänglighet till hamnen för det rörliga friluftslivet.

Samtidigt riktar länsstyrelsen skarp kritik mot Melleruds kommun som godkänt bygget och som man anser ”har bristande kunskaper om hur man hanterar planfrågor och har fattat felaktiga och obehöriga beslut”.

Åklagarmyndigheten utreder för tillfället om de ansvariga inom kommunen gjort sig skyldiga till brott mot miljöbalken när bygget av sjöbodarna godkändes.