Nyheter

Sjukfrånvaron sjönk med 30 procent

Foto: Getty Images

För två år sedan startade Bostads AB Mimer sin friskvårdssatsning där personalen erbjöds extra semester om de tränade. Nu har de utvärderat satsningen och resultatet är tydligt.
– Personalen har blivit friskare. Sjukfrånvaron har minskat med 30 procent, säger Wivecka Ljungh, HR- och kvalitetschef.

Mimer, ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Västerås stad, hade hamnat i en nedåtgående spiral med ökande sjuktal och långtidssjukskrivningar till följd.

Därför valde de under 2017 att införa en friskvårdssatsning som går ut på att medarbetarna får tillgodoräkna sig tre timmars pulshöjande träning i veckan och får ta ut 20 procent av tiden de tränat som ledig tid.

Under ett år fick de träna ihop till högst 31,2 timmar, vilket motsvarar nästan en veckas extra semester. Varje träningstillfälle noteras i den digitala träningsdagboken som medarbetaren sedan skickar till HR-avdelningen.

– På Mimer har vi alltid haft fri träning på exempelvis Friskis & Svettis för våra anställda, men vi fick ofta höra att ”jag har inte tid att gå dit”. Vi tittade på alternativet att införa en friskvårdstimme, men var rädda för att det sedan inte skulle hålla i sig. Så vi bestämde oss för att satsa på något helt annat, säger Wivecka Ljungh, HR- och kvalitetschef på Mimer.

Att bygga den nya satsningen kring rörelse och motion kändes som en självklar väg att gå för Mimer.

– Det känns väldigt bra att jobba förebyggande. Det togs också emot väldigt positivt av våra medarbetare.

Medarbetarna har också fått samtal med en hälsocoach där de exempelvis gjorde uppföljningar på uttalade mål.

Och resultatet av satsningen talar sitt tydliga språk: lägre sjukfrånvaro, inga medarbetare som långtidssjukskrivna på heltid och fler som känner sig friskare.

Projektet är förlängt till maj i år och Wivecka Ljungh säger att hon kan tänka sig att det kommer att fortsätta ytterligare ett år.

– Det här är ett lönsamt projekt. Räknar vi på nedgången i sjukfrånvaro och minskat antal personer i riskgruppen så räcker bara det. Till det kommer ökad ork, arbetsglädje och stolthet, säger Wivecka Ljungh.

Som ett ytterligare sätt att främja träning har medarbetarna fortsatt fria klippkort på Friskis & Svettis. Det arrangeras också en bollsportsaktivitet varje fredagseftermiddag delar av terminerna och om en anställd tränar mer än fyra gånger per månad på det lokala gymmet står Mimer för notan. Parallellt med friskvårdsprojektet utförs hälsosamtal och hälsoprofiler tas fram.

Idén fick Mimer från Moelven, som haft en liknande satsning. Initiativet har fått stor medial uppmärksamhet både i Sverige och utomlands och flera arbetsgivare har hört av sig eftersom de är intresserade av att starta något liknande.

– Ha ett klart syfte med varför ni ska göra satsningen. Gör gärna hälsoprofiler innan och efter så ni kan se vilka förändringar det blir. Och ha tillit i botten. Det kommer komma frågor om hur ni vet att medarbetarna verkligen tränar hemma och då gäller det att ha tagit ett aktivt beslut tillsammans som chefer, att vi litar på medarbetarna.

Förutom friskare medabetare är en annan effekt är att fler söker jobb hos Mimer nu än tidigare.

– Det har blivit lättare att rekrytera. Vårt hälsofokus visar att vi bryr oss om våra medarbetare, säger Wivecka Ljungh.