Nyheter

Sjunkande priser på bostadsrätt

Avmattningen på bostadsmarknaden börjar göra sig synlig i sjunkande priser på bostadsrätter, visar ny mäklarstatistik. Villor blir däremot allt dyrare i riket som helhet.

Efter en något dämpad prisökning under försommaren fortsätter villapriserna nu stiga. Sett över de senaste tolv månaderna har priserna ökat med fyra procent, visar de senaste siffrorna från Mäklarstatistik. Snittpriset på en villa i riket ligger på 1 865 000 kronor.

Priserna på bostadsrätter har däremot sjunkit med tre procent under det gångna året. Det var dock väntat, anser Per Johnler, vd på Fastighetsbyrån.

— Priserna kan inte stiga kraftigt år efter år och vi har under en längre tid förutspått en avmattning. Högre räntor tillsammans med andra prisökningar börjar nu avspegla sig i sjunkande priser för bostadsrätter, säger han och fortsätter:

— Dock fortsätter priserna på villor att gå upp. Det kan bland annat bero på att den nya fastighetsavgiften gjort det billigare för många att bo i villa, vilket i sin tur kan ge utrymme för viss prisökning. Vi har också fortfarande bostadsbrist på många orter vilket håller tillbaka prissänkningar på både villor och bostadsrätter.

Bristen på bostäder gör sig synlig i prisutvecklingen för bostadsrätter i Storstockholm, där priserna tvärtom ökat med 7 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Till skillnad mot i Storgöteborg, där priserna sjunkit med 4 procent, och i Stormalmö, där bostadsrättspriserna sjunkit med 10 procent.
Den genomsnittliga bostadsrätten i riket kostar 1 275 000 kronor, kvadratmeterpriset ligger på 19 856 kronor. Jämfört med Storstockholm, där kvadratmeterpriset är i genomsnitt 52 459 kronor per kvadratmeter.

Prognosen för de närmaste månaderna visar på svagt stigande villapriser i riket.

Mäklarstatistiken som baseras på tecknade köpekontrakt hos Svensk Fastighetsförmedling, Fastighetsbyrån och Mäklarsamfundets övriga medlemmar.