Nyheter

Ska betala 198 miljoner extra för Hisingsbron

Hisingsbron ska bli den nya länken i Göteborg mellan Hisingen och fastlandet. Bild: Göteborg stad

Skanska MTH och trafikkontoret Göteborgs Stad har nu nått en överenskommelse om de merkostnader som har uppstått vid byggnationen av Hisingsbron.
Överenskommelsen innebär att trafikkontoret ska betala 198 miljoner kronor till Skanska MTH.


Skanska och Trafikkontoret i Göteborg har under hösten förhandlat om tilläggskostnader för projekt Hisingsbron. När Skanska i somras skickade en faktura på 310 miljoner kronor så valde trafikkontoret att inte betala hela summan innan en ordentlig utredning gjorts.

”Vi anser det inte vara tillräckligt styrkt att det är vi som beställare som är ansvariga för dessa extrakostnader i så hög grad”, sa Christer Niland, chef för ”Stora projekt” på Trafikkontoret, till Byggvärlden i augusti.

En förhandlingsgrupp tillsattes, och nu meddelar man att man nått en överenskommelse och merkostnaderna, som i huvudsak handlar om ökade kostnader för produktionen av stålkonstruktioner till Arpeggio, den del av Hisingsbron som går över Göta älv, samt kostnader som har orsakats av förseningar i projektet.  
 
– Vi har gjort en fördelning av de uppkomna kostnaderna som både vi och Skanska MTH kan acceptera, säger Christer Niland, avdelningschef för Stora projekt på trafikkontoret, i ett pressmeddelande.

Det innebär att trafikkontoret ska betala 198 miljoner kronor till Skanska MTH. Av det beloppet är 28 miljoner redan betalade.

– Det har varit komplexa förhandlingar men dialogen har hela tiden varit konstruktiv. Nu fokuserar vi på att få färdigt bron, säger Per-Ola Svahn, regionchef för Stora projekt väst, Skanska.

I våras höjde trafikkontoret sin prognos för projektet från 3,5 till 3,65 miljarder kronor i 2009 års penningvärde med anledning av projektets totala riskexponering. I prognoshöjningen ingår de merkostnader som är kopplade till produktionen och leveransen av stålkonstruktionerna till Arpeggio.

– De merkostnader som vi nu har fattat en överenskommelse om är en del av den prognoshöjning som vi gjorde i våras, säger Christer Niland.

FAKTA:

  • Skanska har – i ett joint venture med MT Højgaard – ett avtal med Trafikkontoret Göteborgs Stad om att bygga Hisingsbron över Göta älv. 
  • Kontraktet, som tecknades i september 2016, är totalt värt 2 miljarder kronor. Skanskas andel uppgår till cirka 1,4 miljarder kronor 
  •  Projektet är en totalentreprenad och bron blir en så kallad lyftbro av stål och betong.  
  •  Byggstart ägde rum i januari 2017 och projektet beräknas vara helt färdigställt 2022.