Nyheter

Ska bli modell för hållbart träbyggande

Slå Rot blir ett flerbostadshus som ger mer än det tar.

I Almedalens Arkitekturträdgård presenterade Sweco Architects det innovativa bostadsprojektet Slå Rot som nyligen vann en markanvisningstävling där Göteborgs stad hade stora miljökrav. 

Sweco och Riksbyggens projekt Slå Rot blir ett flerfamiljshus som ger mer än det tar. Genom en ekosystemtjänstanalys har man säkerställt att marken skapar mer värden efter bebyggelsen.
Man har lagt stor fokus på produktionen då den utgör 50 procent av energianvändningen i projektet. Huset får en stomme i massivträ och återvunnet tegel. Det blir stor plats för odling och smart energisystem med bland annat återanvänt tappvatten och sparad energi som kan användas när det är extra kallt.
– Slå Rot ska bli en byggnadstypologi, en modell som kan anpassas till andra projekt. Göteborgs stad hade stora miljökrav och hade det i tanken redan från början, säger Kajsa Lidman, ansvarig arkitekt på Sweco Architects.
Det är stor flexibilitet i huset, inte minst i bostädernas utformning som ska kunna anpassas efter ändrade behov.
– Det är många hus som byggs om. Här ska man istället kunna flytta en vägg på ett smidigt sätt för att kunna minska eller öka rum och på bara tio minuter bygga ett extra rum i vardagsrummet.
Riksbyggen bygger nu sitt första hus i massivträ, men Sweco har större erfarenhet och panelen är överens om att kompetensen behöver höjas när det gäller träbyggande, något som de tror kommer att öka.
Jenny Marcuson Fors