Nyheter

”Ska bostadsbristen lösas krävs mer omfattande åtgärder”

”Det är bra att det kommer flera konkreta förslag för att råda bot på bostadsbristen, men det är inte tillräckligt”, menar SABOs vd Anders Nordstrand.

”Samtliga större infrastruktursatsningar borde kopplas till krav på byggande av bostäder, inte minst hyresrätter”, säger Mariell Juhlin, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

Det är några av branschens kommentarer på regeringens budget.

I budgetpropositionen aviserar regeringen flera förslag för att effektivisera den kommunala planeringen., konstaterar SABO. Kommunerna ska få ökade möjligheter att bedöma om detaljplan behöver upprättas eller om det ska räcka med översiktsplan och bygglov. Regeringens ska även se över hur detaljplanerna kan genomföras på ett mer effektivt sätt och möjligheten att reglera upplåtelseform i detaljplanen. Förutsättningarna för att genom tillfälliga lagändringar underlätta för bostadsbyggandet ska undersökas. Möjligheterna att begränsa överklaganden till länsstyrelserna ska utredas.

SABOs vd Anders Nordstrand säger:

– Vi bygger mer än på många år, men måste öka takten ytterligare. Regeringens förslag i budgetpropositionen innehåller ett antal mindre åtgärder som borde kunna stimulera bostadsbyggandet. Vi befinner oss i en akut situation och alla förslag som bidrar till att lösa bostadsbristen är välkomna.

Reglerna för presumtionshyra ses över. Inriktningen är att hyran efter den 15-åriga presumtionstiden inte ska behöva sänkas.

– Varje förslag är en pusselbit som kan bidra till att minska bostadsbristen. Men ska bostadsbristen lösas krävs mer omfattande åtgärder. Idag är hyresrätten skattemässigt missgynnad och det krävs reformer för att skapa balanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna. Det krävs också betydligt större konkurrens på bygg- och byggmaterialmarknaden för att dämpa prisutvecklingen.

I regeringens budgetproposition finns också aviserade satsningar på järnvägsunderhåll 2019-2020, något som Sveriges Byggindustrier ser positivt på.

– Vi uppskattar att regeringen vill satsa på underhåll, men satsningarna ligger för långt fram i tiden. Dessutom ligger de utanför den här regeringens mandatperiod och det är därför högst osäkert om de verkligen kommer att realiseras. Satsningarna behövs här och nu. Vi behöver även investeringar i infrastruktur för att öka bostadsbyggandet, vilket vi hoppas kunna se i den kommande infrapropositionen, säger Ola Månsson,vd Sveriges Byggindustrier.

55 miljoner kronor per år ska gå till åtgärder som förenklar byggreglerna och kortar handläggningstiderna för att få fram mer bostäder.

– Det är bra åtgärder, vi välkomnar kunskapslyftet hos kommuner och länsstyrelser. Ska vi kunna bygga 700.000 bostäder till 2025 krävs dock mer genomgripande reformer. Det handlar framför allt om reformer som ökar rörligheten på bostadsmarknaden, underlättar för kapitalsvaga att finansiera sitt boende och långsiktigt säkerställer att det finns resurser för att bygga mer, säger Ola Månsson.

 

Hyresgästföreningen konstaterar att det fortfarande saknas till exempel större satsningar på hållbarhet i miljonprogramsområdena och förslag om att justera den ekonomiska obalans som råder mellan olika boendeformer.

Mariell Juhlin, chefsekonom på Hyresgästföreningen, kommenterar budgeten så här:

-Det är varken en rimlig eller särskilt rättvis fördelning av våra gemensamma resurser. Hyresrätten är i dag missgynnad skattemässigt och det behöver politiken åtgärda, säger -Det är dags att regeringen tar tag i de stora skattefrågorna och framför allt ser investeringar för att få fram fler bostäder som en del av en större samhällssatsning. Statsministern betonade samhällsbygget i den regeringsförklaring som hölls i förra veckan och då är bostadsfrågan en viktig del.

-Sveriges politiker behöver visa att bostadspolitiken är en angelägenhet för hela samhället och över partigränser. Det vore därför bra om bostadsministern återupptar de bostadspolitiska samtal som hölls i våras och fokuserar på blocköverskridanden överenskommelser. Men då krävs att även övriga partier är redo att återuppta samtalen.

-Vi måste öka byggandet rejält av bostäder som vänder sig till hushåll med normala och låga inkomster. Då krävs en massiv satsning på hyresrätter med rimliga hyror. Ett steg i den riktningen borde vara att samtliga större infrastruktursatsningar kopplas till krav på byggande av bostäder, inte minst hyresrätter.