Nyheter

Ska ge pålitligare prognos för uttorkning

Byggbranschen ska inom kort lansera en ny avancerad programvara som ska kunna räkna på problemen med betongfukt.
Det handlar om en ny version av programmet Produktionsplanering Betong (PPB), som idag beräknar temperaturförlopp och hållfasthetstillväxt i betongkonstruktioner.
– Redan vid projekteringen kan man välja en byggprocess som ger den kortaste byggtiden, säger Ted Rapp, tekniskt Sakkunnig i RBK. Rådet för Byggkompetens.

Byggvärlden har tidigare berättat om att ett nytt program är under utveckling.
– PPB version 2.0 med den nya fuktfunktionaliteten lanseras nu i oktober 2018, säger Marcin Stelmarczyk, ansvarig för materialmodellering, beräkningsmetodik samt systemutveckling. 

Därmed kommer det att finnas ett analysprogram som klarar att beräkna torktiden för betong baserat på Bascement, den cementprodukt som dominerar i svensk betongproduktion, anger Marcin Stelmarczyk.

Meningen är att i kommande versioner av PPB bygga ut funktionaliteten för att utöver beräkningen av betongens uttorkning möjliggöra en analys av fuktsamverkan i hela golvsystem inklusive avjämningsmassa, lim och ytskikt.

PPB utvecklas löpande av byggbranschen. Utvecklingen sker i form av projekt finansierade av SBUF och ledda av Sveriges Byggindustrier. SBUF äger och förvaltar beräkningsverktyget.

PPB version 2.0 kommer att ersätta TorkaS, ett äldre analysprogram som inte klarar de krav som den moderna betongen ställer. PPB kommer att kunna räkna på fler uttorkningssituationer och ta hänsyn till fler faktorer i omgivningen än vad Torka S gjorde.

Även beskrivningen av betongen, så kallade materialdata, blir mer avancerade i det nya verktyget. Eftersom betong med mineraliska tillsatser får kraftigt förändrade fuktegenskaper, kommer materialdata i PPB basera sig på nyligen utförda mätningar av betongens fundamentalegenskaper såsom förmåga att lagra in fukt i betongens porsystem, förmåga att transportera fukt samt hur vatten binds kemiskt under själva hydratationen.

– PPB kommer i version 2.0 att beräkna uttorkning av betong baserad på Bascement. Programmet är konstruerat så att data för betong baserat på andra cement kan läggas till i efterhand då dessa mäts in, säger Marcin Stelmarczyk

Vad är den viktigaste fördelen med PPBs nya fuktmodul?
– En av fördelarna med PPB-fukt för byggherren och entreprenören är att det blir möjligt att prognosticera uttorkningstider för att korta byggtiden utan att ge avkall på på fuktsäkerheten, tack vare en pålitlig prognos för uttorkningen av betongen. Redan vid projekteringen finns möjlighet att välja material och produktionsmetoder som ger den kortaste uttorkningstiden och därmed även  kortaste byggtiden, säger Ted Rapp, tekniskt sakkunnig i RBK, Rådet för Byggkompetens, som arbetar med fuktkontroll på den svenska byggmarknaden. 

På 1990-talet så tog det mer än fem år att utveckla den första versionen av TorkaS, för den betong som då användes i Sverige. TorkaS fick allmän spridning efter 1998. Utveckling av fuktfunktionaliteten i PPB startade 2016.