Nyheter

Ska ni delta på Almedalsveckan?

Donners torg. Foto: Susanne Bengtsson

Vi ställde fem frågor till olika representanter från Byggbranschen inför Almedalsveckan. Här är frågorna och svaren.


1) Kommer ni delta i årets Almedalsvecka?
2) Vilka programpunkter kommer ni att medverka i? Arrangerar ni några egna seminarier?
3) Varför är det viktigt att vara med på Almedalsveckan?
4) Vilka frågor inom bygg/samhällsbyggnad tror ni det blir mest fokus på?
5)Vad finns alltid med i din packning när du åker till Almedalen?


Tanja Rasmusson, 
Näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier:

1. Vi kommer att ha en handfull personer på plats, men har dragit ner vårt engagemang rejält. Vill man verkligen göra ett avtryck i Almedalen kostar det alldeles för mycket. Vi gör därför bedömningen att vi använder våra medlemmars pengar bäst genom att fokusera vårt opinionsbildningsarbete till årets övriga 51 veckor. Därför är också vår enda öppna aktivitet i år söndagens Byggmingel som vi arrangerar tillsammans med en rad andra aktörer i byggbranschen.

2. Vi kommer att delta i ett antal intressanta seminarier, arrangerade av olika aktörer, både i byggbranschen och utanför. Fokus ligger på bostadskrisen och hur vi kan sänka trösklarna till den första bostaden för dem som saknar kapital, kontakter eller kötid. Vi deltar också i samtal om nya stambanor – och inte minst i diskussioner om en mer jämställd samhällsbyggnadssektor.

3. Under Almedalsveckan samlas Sveriges politiker, opinionsbildare och tongivande journalister på en och samma plats. Därför kan det vara ett utmärkt tillfälle att skapa nya och upprätthålla gamla relationer.

4. Det är ett stort fokus på bostadsbristen, framför allt för unga. Men det pratas också mycket om hållbarhet. Här har Färdplanen för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor 2045 som vi ansvarar för en nyckelroll. Vi har kommit en bit på vägen. Nu måste vi samverka genom hela värdekedjan för att lyckas ända fram.

5. Det blir mitt första besök i Almedalen så jag får chansa – men jag tar med mig bekväma skor och mitt ID06.

Camila Buzaglo, Kommunikationsdirektör Peab:

1. Ja, med anledning av att Peab i år fyller 60 år av samhällsbyggande uppmärksammar vi det med två spännande seminarier och ett födelsedagsmingel den 3 juli kl 10 i Kultudralen. Alla är hjärtligt välkomna!

2. Vi kommer att ha fokus på framtidens utmaningar för bygg- och anläggningsbranschen. Temat är ”Kompetensbrist och klimathot – är närproducerat samhällsbyggande lösningen?”. Första seminariet ”Utan Bosse, Ali och Maria – inget samhällsbygge” tar upp frågan om hur vi säkrar kompetensförsörjningen. Det andra seminariet tar upp den brännande aktuella frågan om klimatet: ”Vi kan bygga klimatsmart – men vad vill kunderna ha?”, där kommer vi att diskutera vilka krav kunderna har idag på klimatsmart byggande och om kanske kravställningarna i upphandlingarna bör förändras, som till exempel synen på lägsta pris.

3. Jag tycker att Almedalen är som en stor demokratifestival, där politiken, föreningslivet och näringslivet får tillfälle att mötas och lyssna till varandra. Ett viktigt forum för att vidga sina vyer och lära nytt.

4. Jag är övertygad om att klimatet blir en viktig fråga, men även arbetsmiljö, ordning & reda i branschen och kompetensförsörjningen.

5. Lågskor, regnjacka och läppstift.

Lennart WeissKommersiell direktör, Veidekke Sverige:

1. Ja, vi kommer att delta i samma omfattning som tidigare. Från Veidekke åker cirka 30 personer.  

2. Själva och tillsammans med våra systerföretag arrangerar vi cirka 15 seminarier och event.  

3. Almedalen fyller flera syften. Den ger en plattform att föra ut frågor vi själva är intresserade av. Det ger kontaktytor med såväl kommersiella som offentliga aktörer som öppnar för nya affärsmöjligheter, det är varumärkesbyggande och det bidrar med kompetens och inspiration för de medarbetare som deltar.  

4. Bostadsbyggande, hur ekonomiskt svaga grupper ska få ändamålsenliga bostäder, nya koncept som ger prisvärda bostäder, hållbarhet i olika dimensioner men även ämnen med koppling till arkitektur och gott samhällsbyggande.  

5. Ombyteskläder. Man vet aldrig vad det är för väder och om man råkar vara ofta i elden är det skönt att kunna byta skjorta.

Niklas Sörensen, vd Ramboll:

1. Ja, Ramboll deltar på Almedalsveckan i år.  

2. Vi kommer att arrangera ett seminarium tillsammans med bland andra SPP om den smarta staden ur olika perspektiv. Vi kommer också att medverka på seminarier om nudging, inkluderande samhällen, att kommunicera samhällsnytta, innovationer och digitalisering bland annat. Utöver det arrangerar vi, och deltar i slutna runda-bords-samtal.  

3. Viktigast är de kontakter vi knyter och de samtal vi deltar i. Under några dagar inleder vi samarbeten som vi tar med oss tillbaka till vardagen. Det är också ett bra tillfälle att lyfta blicken, omvärldsbevaka och lyssna.  

4. Klimatfrågan kommer att växa ytterligare och även olika aspekter av den Smarta staden. Den etiska frågan växer sig starkare. För oss är det viktigt att inte bara lyssna på det som handlar om bygg/samhällsbyggnad utan även inspireras av andra branscher och områden. Ska vi bli bättre på exempelvis ny teknik och finansieringsfrågor är det andra än branschkompisar vi ska samarbeta med. Det är också jätteviktigt för oss med invånarnas perspektiv så det kommer vi att ta med i alla samtal.  

5. Löparskor. I år hoppas jag att många vill följa med på morgnarna på Rambolls löparrundor som utgår från figure running och appen ShapeRunner. Tillsammans ska vi springa i formen av en gotländsk krokodil.

Camilla Fredman Svensson, Head of Public Affairs, Skanska:

1. Ja, Skanska är på plats.

2. Vi kommer att delta i runt 50 seminarier och rundabordssamtal. Vi arrangerar också tio egna seminarier. Ett är på tisdagsmorgonen och handlar om hur elförsörjningen ska säkras för att kunna bygga ut Sverige – samtidigt som vi ställer om för klimatet. Där deltar bl.a. energiminister Anders Ygeman. Vi bjuder även in till ett mer hälsosamt alkoholfritt mingel. I år har våra aktiviteter fokus på hållbarhet med temat hälsa och välbefinnande. Det handlar om hur vi kan bygga bostäder, kontor och skolor där människor trivs och mår bra.

3. Vi är i Almedalen för att träffa våra offentliga kunder. Vi vill lyssna in och samtala om hur vi tillsammans kan uppnå hållbarhetsmålen.

4. Helt klart hållbarhetsfrågorna och hur byggbranschen ska kunna göra den omställning som krävs för att uppnå klimatmålen.

5. Joggingskorna, för att kunna springa mellan alla möten och seminarier.

Ann-Louise Lökholm Klasson,  vd Sweco Sverige:

1. Ja, vi kommer att vara på plats.

2. Vi kommer att arrangera sex egna seminarier på temat ”framtidens hållbara samhällen och städer” samt medverka i många andra aktörers seminarier. Vi kommer att arrangera två framtidsseminarier – ett där vi pratar om hur vi kan komma att leva i Sverige om 30 år och ett annat om hur vi skyddar Sveriges vatten om 50 år. Ett annat av våra seminarier handlar om vad smart energiplanering kan göra för att nå klimatmålen och hur vi energiplanerar vid nybyggnationer i Sverige.

3. Allt som Sweco arbetar med påverkar samhället på olika sätt och därför är viktigt att vara med i de forum där samhällets utveckling diskuteras, för att bidra i dialogen om hållbar samhällsutveckling i alla dess former. Både genom att dela med sig av vår erfarenhet och kunskap, men också ta del av andras inspel på trender och frågeställningar.

4. Jag tror att det som toppar i år igen är hållbarhet med fokus på klimatet, det är en av våra största och mest omfattade utmaningar och en fråga som berör och engagerar många. Sedan tror jag att digitalisering fortsatt kommer att vara en fråga som många berör. Innovation är också en fråga som är mycket aktuell för branschen.

5. Träningskläder för att kunna ta en löpartur och rensa hjärnan, sköna skor och skrynkelfria klänningar, dessutom är lärdomen från förra årets kyliga kvällar att packa ner en varmtröja och så klart powerbar, laddare och ipad för att effektivt kunna ta anteckningar.