Nyheter

Ska punktmarkera ställningsbyggare

Johan Lindholm, förbundsordförande. Foto: Byggnads

Ställningsbranschen har blivit symbolen för arbetslivskriminalitet, lönedumping och livsfarlig arbetsmiljö. Dessutom ökar antalet ställningsolyckor årligen.
Det konstaterar Byggnads som nu ska punktmarkera företagen som sätter upp byggnadsställningar.

Byggnads tillsätter en styrgrupp med ombudsmän och specialister på osund konkurrens för att ta fram bättre arbetsmetoder för att granska ställningsföretagen och kontrollera efterlevnaden av kollektivavtalen.

Gruppen kommer att granska inhyrning, inlåning och bemanning, men även löner, traktamenten, semesterersättning med mera. Styrgruppen kommer även utveckla metoder för att samverka med, och tipsa myndigheter som arbetsmiljöverket, polis och skatteverket.

– Vi gör en kraftsamling och samordnar oss över hela landet. Det handlar om att hålla kriminella borta från branschen men lika mycket om byggnadsarbetarnas liv och hälsa, säger Johan Lindholm förbundsordförande Byggnads. 

2019 genomförde Byggnads kontroller på över 1 100 byggnadsställningar i Sverige. Det visade sig då att det fanns fel på 65 procent av byggnadsställningarna som Byggnads kontrollerade.

Enligt arbetsmiljöverket sker det årligen över 200 olyckor med ställningar.  Av de cirka 200 olyckorna är ungefär hälften fallolyckor. Under åren 2012 – 2019 har tre dödsolyckor inträffat.