Nyheter

”Ska vara roligt på jobbet”

WSP i Örebro har fått en ny chef för samhällsbyggnadsavdelningen. Hon heter EvaHelena Landelius och kommer att basa över 35 personer.

EvaHelena Landelius började på WSP den 1 september.

Närmast kommer hon från Trafikverket och Banverket, där hon har arbetat sedan 2004. Senast var hon tillförordnad chef på enheten Bygg Örebro och ansvarade för investeringsprojekt i Mälardalen och Östergötland.

Hur känns det att gå över till konsultledet?
— Det känns jättespännande och roligt att få bredda mig lite. Det finns så mycket kompetens inom så många områden här, säger Eva­Helena Landelius.

Hur trivs du med att vara chef?
— Jag tycker om att arbeta med människor. Jag tycker om att vara chef, att få en grupp att gå mot gemensamma mål och bidra till varje individs utveckling.

Har du någon ledarfilosofi?
— Jag tänker mycket på att ha roligt på arbetet, och vara öppen, lyhörd och tydlig. Man ska skapa glädje i arbetet genom att ta fram det som är spännande och utvecklande i arbetsuppgifterna, säger EvaHelena Landelius.

Just nu arbetar WSP i Örebro med Förbifart Katrineholm, ett uppdrag åt Trafikverket.

— Det är spännande i och med att det är samverkan mellan entreprenör, beställare och konsulter. Alla tre parter har varit delaktiga i framtagandet av bygghandlingen. Det är mycket bra att få med allas syn tidigt, då är det lättare att hitta smarta lösningar, säger EvaHelena Landelius.

EvaHelena Landelius

Ålder: 32 år.

Bor: På Lännäs gård utanför Örebro.

Familj: Gift med två barn, två och fyra år.

Utbildning: Civilingenjör med inriktning mot väg och vatten.

Fritidsintressen: ”Jag tycker om att sjunga. Jag sjunger i kör och tar sånglektioner”.