Nyheter

Skanner ger spånskiva <br></br> rätt styrka

Felaktig fördelning av lim och spån i fiberskivor ger svaga skivor eller skivor som blir onödigt dyra att producera. En spektrograf kan ge rätt kvalitet, skriver Ny Teknik.

Vid tillverkning av träfiberskivor, så kallade OSB-skivor (Oriented strand board), med en blandning av lika stora hyvlade fibrer och lim, är det viktigt att limmet och hyvelspånen blandas optimalt.

För lite lim kommer att försvaga den färdiga skivan, för mycket lim gör skivan onödigt dyr att producera.

Problemet har varit att kontinuerligt övervaka fördelningen av lim/träfiberblandningen innan bakningen sker under högt tryck och hög temperatur. Med färgtillsatser i limmet kan man ta stickprov ur produktionen, men en kontinuerlig övervakning vore önskvärd.

Forskare vid tyska Fraunhoferinstitutet för träforskning WKI har tillsammans med forskare från Reutlingen Research Institut tagit fram en teknik för kontinuerlig produktionsövervakning av lim/träblandningen.

Med hjälp av en spektrograf tas bilder av träfiberblandningen som kontinuerligt matas mot ugnen. Bilderna tas i nära infrarödområdet, ett våglängsområde som gör det möjligt att se skillnaden på träfibrerna och limmet.

Bilderna bearbetas av en dator som senare ger besked om kvaliteten på den blivande skivan. Mätmetoden kommer att presenteras på industrimässan Ligna i Hannover mellan 18 och 22 maj.

Håkan Abrahamsson / Ny Teknik

Läs fler nyheter på Byggärldens systertidning Ny Tekniks hemsida, www.nyteknik.se