Nyheter

Skanska avskedar medarbetare

Den misstänkta muthärvan i Härnösand har fått ny fart. Skanska har avskedat två medarbetare och polisanmält ärendet. — Jag är djupt besviken på mina tidigare medarbetare, säger Per-Olof Satrell, regionchef Hus Norr, Skanska Sverige.

Det var i början av mars som Skanska stängde av två medarbetare i Härnösand för misstänkta brott mot den interna uppförandekoden. Det hela uppdagades när byggföretaget upptäckte fakturor som inte såg okej ut. Skanska är nu klar med sin interna utredning som bekräftar misstankarna och medarbetarna har avskedats. Ärendet är också polisanmält.

— De två före detta medarbetarna har inte med varandra att göra. Det handlar dels om en före detta medarbetare som tillskansat sig varor för privat bruk på Skanskas bekostnad, dels handlar det om en medarbetare som misstänks ha hjälpt en person på Härnösandshem att tillskansa sig varor och tjänster för privat bruk. Vi har bara upptäckt ärendena samtidigt, förklarar Skanskas presschef Peter Gimbe.

Hur stora summor rör det sig om?

— Vi vet inte exakt i nuläget. Vad vi vet så handlar det i båda fallen om tiotusentals kronor. I ett fall rör det sig eventuellt om sexsiffriga belopp. Men det är en sak som polisen får utreda.

Vet ni hur länge det kan ha pågått?

— Inte heller där vet vi ge ett klart besked i nuläget. Utifrån vad vi har hittat så rör det sig om de senaste åren, säger han.

Peter Gimbe meddelar också att man sett indikationer på att det kan finnas ytterligare aktörer inblandade.

— Dels kan det handla om kunder till oss, dels handlar det om ytterligare en aktör inom byggbranschen. Och då behöver det nödvändigtvis inte vara ett byggföretag. Fast det där är en sak för polisen att utreda vidare, säger han.

Men är det fler personer hos er som misstänks för brott mot den interna uppförandekoden?

— Nej, det är det inte. Jag kan säga att den före detta anställda hos oss, som samarbetat med medarbetaren på Härnösandshem, kan vara inblandad i detta.

Enligt Skanska så har medarbetarna brutit mot de interna etiska reglerna.

Har ni brustit i er information om de etiska reglerna?

— Det finns inget bra svar på det just nu. Vi tycker att vi varit tydliga och så vitt jag vet så har de inblandade varit fullt medvetna om att de brutit mot reglerna.

Skanskas regionchef för Hus Norr skriver i ett pressmeddelande att han är besviken på de före detta medarbetarna.

— Jag är djupt besviken. Byggbranschen har ett arv som vi de senaste tio åren har arbetat aktivt med att få bort. Därför är det mycket tråkigt när vi ser medarbetare falla in i gamla mönster, säger Per-Olof Satrell, regionchef Hus Norr, Skanska Sverige i ett pressmeddelande.

I samma veva som Skanskas medarbetare stängdes av i början av mars så avgick en medarbetare på Härnösandshus. Medarbetaren på Härnösandshus misstänktes för att ha utbytt tjänster med en av de avskedade medarbetarna på Skanska.

Härnösandshem bekräftar misstankarna i en egen utredning. I ett pressmeddelande meddelar det kommunala bostadsföretaget att den före detta anställda hos Härnösandshus erhållit en gäststuga för vilken kostnaden belastat ett av Härnösandshus projekt.

Transaktionen har dolts genom att en tjänsteman hos Skanska respektive hos Härnösandhus har samverkat på så sätt att kostnaden fakturerats Skanska via ett annat företag som gjort inköpet av stugan. Kostnaden har slutligen belastat ett nybygge hos Härnösandshus.

Utredningen har också visat att den före detta anställde hos Härnösandshus låtit renovera sin bostadsrätt och där kostnaden sannolikt belastat ett ombyggnadsprojekt hos Härnösandshus. Även i detta fall bedöms transaktionen ha dolts genom samverkan mellan en tjänsteman hos Skanska och den före detta anställde hos Härnösandshus.

Även Härnösandshem har nu lämnat in ärendet till polisen för vidare utredning.