Skanska avslöjar felaktig metod i problembygge

Skanska avslöjar felaktig metod i problembygge
Ytterväggen sprack och balkongerna riskerade att rasa. Nu avslöjar Skanska orsaken till sitt och MKBs problembygge. Metoden har använts vid fler byggen.

Väta startar en kemisk reaktion, som förvandlar delar av betongen till gel. Processen följs av sprickbildning och kraftigt försämrad bärighet. Det är det här som har hänt i MKBs fem år gamla bostadshus i Malmöförorten Bunkeflostrand, som Byggvärlden tidigare berättat om. Det bärande väggelementet, Blähglass, som byggherren och entreprenören gemensamt valde till bygget av de tio flerbostadshusen, har en betongkomposition som inte tål fukt. Göran Håkansson på Skanska förklarar det tekniskt: Ytterväggselementen är tillverkade av betong med en ballast av expanderade glaskulor. Kulorna består av natriumhaltigt silikatglas från återvunnet returglas. Vid kontakt med hög relativ fuktighet har det uppstått en alkalikiselreaktion, som är en reaktion mellan alkali från cementpastan och silika från glaskulorna, varvid en så kallad alkali-kiselgel bildas. – Fenomenet har slagits fast av både svenska och norska provningsinstitut, berättar Göran Håkansson. När betongen torkar, torkar också gelen. Och krymper. Det ger upphov till sprickbildning. I fallet med MKB-husen bedömdes den så allvarlig att det fanns risk för framtida, allvarliga sättningar. Den norska motsvarigheten till Sveriges tekniska forskningsinstitut SP bekräftade den riskbedömningen efter att man simulerat 50 års åldrande i laboratorium, för att se vad som händer med husens hållfasthet och säkerhet. Baserat på de sämsta betongproverna som det norska institutet fick för analys, skrev det ner bärigheten hos Blähglasselementen till hälften av den som tillverkaren hade uppgivit. Tillverkaren i Tyskland har gjort egna undersökningar av betongprover tagna i Bunkeflostrand. Skanska har inte fått del av resultatet. Skanska har byggt med Blähglass i fler än MKB-husen. Det handlar om flerbostadshus i Båstad och Staffanstorp med en annan konstruktion än den i Bunkeflostrand. Man har inte upptäckt problem där. – Något behov av andra åtgärder än regelbunden kontroll finns inte, säger Göran Håkansson. MKB-husen fick däremot omedelbart provisoriska stöttor monterade under balkongerna. För drygt ett år sedan påbörjades arbetet med att säkra husen permanent. I varje lägenhet, utom i de på de översta våningsplanen, monteras kraftiga stålpelare såväl inomhus som på balkongerna. De kompletterar ytterväggarna som bärande element. Omfattningarna runt fönstren, som är mest känsliga för fuktinträngning, görs om och husen får ny puts.

Relaterade artiklar

Peab anlitas när akutsjukhuset byggs om
Nya upphandlingar – miljardbygge i topp
Tar Sturekvarteret från ritbord till realitet
Bygger Vänersborgs nya tingsrätt