Nyheter

Skanska bygger åt Örebrobostäder

Kvarteret Hållstugan i centrala Örebro.

Skanska har fått i uppdraget att bygga ut kvarteret Hållstugan i centrala Örebro. Bland annat ska fyra hyreshus och ett garage byggas.

Skanska ska, enligt pressmeddelandet, i ett inledande skede riva de befintliga byggnader som inte ska vara kvar och förbereda för kommande nybyggnation. Ett separat kontrakt för nybyggnationen och renovering ska slutas senare i år.

Kvarteret Hållstugan ligger i centrala Örebro mellan Stortorget och Trädgårdsgatan. Utöver bostadshus finns där i dag en galleria med tillhörande parkering och denna kommer nu att rivas och ge plats för nya bostadshus som även kommer att innehålla butikslokaler och restauranger. I kvarteret blir det även nya kontor och gård med grönska.

De befintliga bostadshus som ska renoveras kommer även att tillföras nya vindslägenheter. Totalt blir det ett tillskott av cirka 100 lägenheter i kvarteret.

Byggstart är planerad att ske under tredje kvartalet 2021 med färdigställande under 2025.