Nyheter

Skanska bygger Bobergskolan i Norra Djurgårdsstaden

Bobergskolan byggs intill gasklockorna i Hjorthagen. Bild: Sisab.

Skanska har fått i uppdrag av SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, att bygga den nya Bobergskolan i Norra Djurgårdsstaden. Skolan byggs intill gasklockorna i Hjorthagen och rymmer cirka 850 elever. Ordervärdet är cirka 260 miljoner kronor.  

Bobergskolan kommer att bestå av tre byggnader som binds samman av en suterrängvåning. Två av byggnaderna är nya medan den tredje utgörs av en befintlig verkstadsbyggnad som integreras i den nybyggda skolan. Skolan får hemvister, specialsalar, administrativa lokaler, skolkök och matsal.

– Skanska är redan på plats i området och bygger såväl egenutvecklade bostäder som hyresrätter åt kunder. Det känns kul att vara en del i den fortsatta utvecklingen av området och bygga eftertraktade skollokaler, säger Christoffer Järkeborn, distriktschef, Skanska Sverige AB.

Bobergskolan ska bidra till att lösa behovet av skolplatser i området och på sikt kunna ställas om till att ta emot elever ända upp till årskurs nio.

– Bobergskolan kommer att bli en spännande skola där originalbyggnadens charm blandas med de nybyggda husens funktionalitet. Den fantastiska studiemiljön kommer förhoppningsvis att påverka eleverna på ett utmanande och positivt sätt, säger Claes Magnusson, vd, SISAB.

Byggstart är planerad till första kvartalet 2017 och skolan ska stå färdig att tas i bruk i god tid innan höstterminen 2019.  

Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Hjorthagen i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder. I området planeras för 10 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser.   


Jenny Marcuson Fors