Nyheter

Skanska bygger bostäder i Kalmar

Så här ser det nya kvarteret ut. Illustration: White Arkitekter

Skanska har fått i uppdrag av HSB Sydost att bygga flerbostadshus med ett hundratal hyreslägenheter samt verksamhetslokaler
Bygguppdraget är värt cirka 220 miljoner kronor och utgör första etappen i utbyggnaden av Gesällen på Kvarnholmen i Kalmar.

Ett ytterligare led i affären är att HSB Sydost köper Skanskas mark i kvarteret Gesällen.
HSB och Skanska har sedan 2010 planerat för hur de båda företagens mark skulle kunna bebyggas och lanserade ett förslag som vann en markanvisningstävling arrangerad av Kalmar kommun häromåret.

I det vinnande förslaget har arkitekterna Sven Gustafsson och Lotten Palmgren, White arkitekter, kombinerat den historiska staden med ett modernt formspråk.

Utöver 100 bostäder byggs ett parkeringsgarage under jord samt verksamhetslokaler om cirka 3 000 kvadratmeter.

Byggstart är planerad till våren 2015 och den första etappen förväntas vara färdig före utgången av 2017.