Nyheter

Skanska bygger brasilianskt raffinaderi

Brasilien satsar på ett nationellt miljöprogram för att minska svavelföroreningar i petroleumprodukter. Skanska har fått i uppdrag att bygga en av landets avsvavlingsanläggningar.

Arbetet med att bygga anläggningen startar i april och beräknas bli klart inom 30 månader. Bygget sker i anslutning till Alberto Pasqualini-raffinaderiet i Rio Grande do Sul. När den står klar ska anläggningen kunna behandla 5 000 kubikmeter per dag.

Uppdraget till Skanska Latin America är värt cirka 960 miljoner kronor och beställare är Refap, som är ett konsortium mellan det statliga brasilianska oljebolaget Petrobras och privatägda spansk-argentinska Repsol YPF.