Byggprojekt

Skanska bygger ny bussdepå i New York för 5 miljarder

Queens, New York.
Train approaching elevated subway station in Queens, New York. Finanancial buildings and New York skyline are seen in the background, on the left below can be seen a busy street full of cars at rush hour, cloudy, dramatic sky, horizontal orientation, USA

Skanska har tecknat ett kontrakt på bygget av den nya Jamaica Bus Depot i Queens, New York, USA. Kontraktet är värt USD 480M, cirka 4,9 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2022.

Skanska tecknar kontrakt med med Metropolitan Transportation Authority om depån. Projektet omfattar design och konstruktion av en ny LEED-certifierad bussdepå och rivning av en befintlig depå.

Den nya terminalen har parkeringsplatser för 272 bussar, samt utrymmen för tvätt och underhåll av bussarna. I projektet ingår även en ny tre våningar hög administrationsbyggnad som länkas samman med bussdepån via en övertäckt bro. Jamaica Bus Depot utformas för att stödja omställningen till 100 procent eldrivna bussar.

Byggnationen beräknas påbörjas i januari 2023 och planeras vara färdigställd i december 2026.