Nyheter

Skanska bygger första 3D-fastigheten i Göteborg

Skanska investerar 450 miljoner kronor i ett nytt bostadsområde vid Frölunda Torg i Göteborg.

Diligentia säljer mark och byggrätten för cirka 180 lägenheter till Skanska, som planerar att påbörja bygget vintern 2008. De tre huskropparna blir Göteborgs första 3D-fastighetsbildning, där fastigheterna kan delas upp för olika användningsområden med olika ägare.

Det nya bostadsområdet ska bestå av tre fastigheter i tre till nio plan med tillhörande parkeringsdäck i bottenplan.