Nyheter

Skanska bygger i USA <br></br> och Slovakien

Tjeckiska Skanska fått i uppdrag att bygga ett 23 000 kvadratmeter stort administrations- och kontorscenter i Slovakien. Skanska USA bygger ut ett vattenreningsverk i Florida.

Cirka 570 miljoner kronor är kontraktet till Skanska USA Civil om att uppgradera South District Wastewater Treatment Plant i Miami, Florida, värt. Vattenreningsverket genomgår för tillfället ett omfattande uppgraderingsprogram där kapaciteten ska utökas. När projektet är klart blir det ett av de största avloppsreningsverken i sydöstra USA, meddelar Skanska.

Kund är Miami-Dade County och arbetet påbörjas omedelbart.

Cassovar Business Center ska byggas på gränsen mellan gamla stan och de nyare delarna av staden Košice i Slovakien. Byggnaden blir cirka 23 000 kvadratmeter kontors- och försäljningsutrymmen, totalt nio våningar ovan mark och två parkeringsplan under jord.

Skanska Czech Republic, Tjeckiens största byggföretag, har fått kontraktet men själva arbetet utförs av Skanskas slovakiska dotterbolag Stamart Martin.

Ett kontrakt värt cirka 330 miljoner kronor. Byggnadsarbetet påbörjas i juli och beräknas vara klart andra halvan av 2009.