Nyheter

Skanska bygger kasino i Texas

Skanska har tecknat kontrakt med Kickapoo-stammen i Texas om att bygga ett hotell och kasino i Eagle pass, Texas. Kontraktet är värt 46,5 miljoner dollar, cirka 314 miljoner kronor.

Projektet omfattar en tillbyggnad omkring 17 000 kvadratmeter hotell med 250 rum, restaurang, butiksplatser, mötesrum och ett fitness center. I projektet ingår också renoveringen av 7 400 kvadratmeter av ett kasino. Arbetet påbörjas i juni 2012 och beräknas vara avslutat i augusti 2013.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 400 medarbetare. 2011 uppgick intäkterna i USA till cirka 31,3 miljarder kronor.