Nyheter

Skanska bygger om citygalleria

Nya Söderpunkten i Helsingborg. Bild: Skanska

Skanska har fått i uppdrag av Jefast att utföra om- och tillbyggnad av gallerian Söderpunkten i Helsingborg.
Projektet innefattar även grundläggningsarbeten för kommande bostadshus intill gallerian.
Ordervärdet är drygt 200 miljoner kronor.

Nya Söderpunkten blir ett köp- och upplevelsecenter som kommer att erbjuda nöjen, restauranger och handel.
En ny biograf med sju salonger anläggs på taket av byggnaden som även kommer att inhysa restauranger, sportbar och ett tiotal butiker.

Söderpunkten får en total uthyrningsbar yta på 12 000 kvadratmeter och cirka 80 procent av lokalerna är redan uthyrda.
Byggstart är planerad till sommaren i år och den nya Söderpunkten ska stå färdig före utgången av 2017.